- Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý vừa ký ban hành văn bản yêu cầu các sở ngành rà soát, chấn chỉnh việc tổ chức học, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên trên địa bàn.

Theo đó, việc học tập, bồi dưỡng đạt trình độ ngoại ngữ, tin học do giáo viên chủ động, bố trí sắp xếp lịch, thời gian học để không ảnh hưởng đến các hoạt động giảng dạy, giáo dục của nhà trường.

Tại thời điểm này, chỉ những giáo viên có nhu cầu thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cần bảo đảm có đủ trình độ/chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định. Vì vậy, văn bản nêu rõ các cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn không được bắt buộc tất cả giáo viên khi chuyển từ ngạch sang hạng chức danh nghề nghiệp phải có trình độ/chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ngay theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

UBND TP Hà Nội cũng giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể giáo viên nội dung Công văn của Bộ GD-ĐT về việc triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT. Cúng đó phổ biến công văn của Bộ GD-ĐT về việc rà soát, chấn chỉnh việc tổ chức học, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để giáo viên hiểu rõ việc chuyển từ ngạch sang hạng chức danh nghề nghiệp chưa yêu cầu ngay phải đạt trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định.

Cùng đó, tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị tổ chức dạy, thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên trên địa bàn, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, có biện pháp xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân vi phạm, tổ chức dạy học không bảo đảm chất lượng.

  • Thanh Hùng