UBND TP Hà Nội vừa có dự thảo tờ trình gửi HĐND TP trước kỳ họp thứ 10 về việc đề nghị thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố mới và đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các quận, huyện, thị xã năm 2022.

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, sau khi thực hiện đề án kiện toàn thôn, tổ dân phố (năm 2019 và 2020), toàn thành phố hiện có 5.393 thôn, tổ dân phố, trong đó có 2.359 thôn và 3.034 tổ dân phố.

UBND TP Hà Nội dự kiến sẽ thành lập 32 tổ dân phố mới từ các khu vực dân cư mới hình thành, trong đó nhiều nhất là tại quận Hoàng Mai, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Thanh Trì, Long Biên, Thanh Xuân và Hai Bà Trưng.

Quận Nam Từ Liêm cũng dự kiến thành lập 4 tổ dân phố mới trên cơ sở chia tách 2 tổ dân phố hiện có thuộc phường Mỹ Đình 1. Huyện Mỹ Đức thành lập 6 thôn mới trên cơ sở chia tách 2 thôn hiện có thuộc xã Đồng Tâm.

Thôn Hoành dự kiến được chia tách thành 4 thôn mới. Ảnh: Tuấn Anh.

Xã Đồng Tâm hiện nay chỉ có 2 thôn là thôn Hoành và thôn Đồng Mít, với 2.771 hộ gia đình, dân số 9.801 người, được tổ chức thành 14 cụm dân cư (là 14 xóm thuộc hai làng truyền thống là làng Hoành và làng Đồng Mít).

Năm 2013, UBND huyện Mỹ Đức và UBND xã Đồng Tâm có phương án chia tách thôn Hoành và thôn Đồng Mít để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý của chính quyền cơ sở và sinh hoạt của nhân dân địa phương.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2020, trên địa bàn xã Đồng Tâm có nhiều vấn đề phức tạp về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đặc biệt tại thôn Hoành, nên UBND huyện Mỹ Đức và xã Đồng Tâm chưa triển khai thực hiện.

UBND TP Hà Nội cho biết, đến nay, tình hình đã ổn định, vì vậy, UBND huyện Mỹ Đức và UBND xã Đồng Tâm đã xây dựng đề án chia tách thôn Hoành và thôn Đồng Mít để thành lập thôn mới.

TP dự kiến sẽ chia tách thôn Hoành (1.814 hộ gia đình) để thành lập 4 thôn mới, gồm Thôn Hoành 1 (425 hộ gia đình), Thôn Hoành 2 (402 hộ gia đình), Thôn Hoành 3 (513 hộ gia đình), Thôn Hoành 4 (474 hộ gia đình).

Thôn Đồng Mít (957 hộ gia đình) cũng sẽ được chia tách để thành lập 2 thôn mới, gồm Thôn Đồng Mít 1 (556 hộ gia đình) và thôn Đồng Mít 2 (401 hộ gia đình).

Trong tờ trình, TP Hà Nội nêu cụ thể về việc bố trí người hoạt động không chuyên trách tại thôn và các điều kiện khác khi thôn mới được thành lập.