Thái Bình có trên 54km đường biển thuộc 2 huyện Tiền Hải và Thái Thụy, vùng biển rộng trên 3.000km2. 

Toàn tỉnh có 2 cảng cá với 751 tàu cá khai thác thủy sản với tổng công suất 103.543KW; trong đó, 177 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên khai thác vùng khơi, 214 tàu có chiều dài từ 12 - 15m khai thác vùng lộng, 360 tàu có chiều dài từ 6 - 12m khai thác vùng bờ. 

kiem tra tau.jpg
Lực lượng BĐBP kiểm soát chặt chẽ tàu cá hoạt động trên biển. 

Thời gian qua lãnh đạo tỉnh rất quan tâm, chỉ đạo sâu sát các ngành, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU) nhằm tìm cách tháo gỡ “thẻ vàng” EC.

Theo đó, tỉnh Thái Bình hiện đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại huyện Thái Thụy, Tiền Hải.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Thái Bình tăng cường kiểm soát chặt chẽ tàu cá, kiên quyết xử lý nghiêm tàu cá không đủ các điều kiện theo quy định ra vào cảng; không để các tàu cá này tham gia hoạt động khai thác dẫn đến vi phạm khai thác IUU, đặc biệt là vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. 

Nhờ quản lý chặt chẽ, từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh Thái Bình chưa phát hiện tàu cá vượt ranh giới biển, vi phạm vùng biển nước ngoài hoặc bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ. 

Đến nay, tỷ lệ tàu trên 15m lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đã đạt 98,87%; 100% tàu được cập nhật dữ liệu trên phần mềm quản lý tàu cá quốc gia Vsfisbase; 91,61% tàu cá được cấp giấy phép khai thác thủy sản theo quy định; 98,3% tàu cá đã thẩm định đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

Với sự vào cuộc quyết liệt trong thời gian qua, trong thời gian tới, các địa phương, lực lượng chức năng tiếp tục công tác tuyên truyền sâu rộng ở các địa phương để ngư dân trong tỉnh nghiêm túc thực hiện. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, kiểm soát và quản lý chặt chẽ, góp phần cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” của EC, tạo tiền đề để ngành thủy sản phát triển bền vững.

Trần Thường và nhóm PV, BTV