Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, ông Triệu Thế Hùng đã ban hành quyết định lấy ngày 26/3 hàng năm là Ngày chuyển đổi số.

{keywords}
Hải Dương liên tục mời các chuyên gia trao đổi, thảo luận về hiệu quả của chuyển đổi số.

Hôm nay 26/3/2022, Hải Dương tổ chức lễ công bố Ngày chuyển đổi số nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác phát triển công nghệ thông tin - truyền thông của tỉnh với các cơ quan Trung ương với các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp để hỗ trợ xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh.

Đáng chú ý, Hải Dương sẽ ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC). Đồng thời, giới thiệu ứng dụng dành cho người dân và khai trương website về chuyển đổi số của tỉnh tại địa chỉ: chuyendoiso.haiduong.gov.vn.

{keywords}
Trung tâm điều hành đô thị thông minh của tỉnh Hải Dương.

Trung tâm IOC đã hoàn thành lắp đặt và đưa vào sử dụng, đặt tại tầng 3 Trung tâm Văn hóa Xứ Đông với hệ thống trang thiết bị hiện đại.

Tại Trung tâm IOC, các biểu đồ trực quan sẽ được hiển thị 24/7, các hình ảnh từ hệ thống camera giám sát CCTV trên toàn tỉnh được kết nối về bộ máy đầu não, kết hợp với nền tảng bản đồ số và thông qua cơ sở dữ liệu dùng chung, hỗ trợ lãnh đạo tỉnh nắm bắt tình hình 24/24, giúp ra quyết định một cách nhanh chóng, chính xác và kịp thời. 

Hải Dương cũng đã ban hành Nghị quyết số 06 về chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 vào ngày 26/3/2021.

Chuyển đổi số là một quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên công nghệ số, là một xu hướng tất yếu của xã hội hiện đại. Hải Dương luôn nỗ lực từng ngày, từng giờ để hoàn thiện bộ máy chính quyền, tạo điều kiện cho người dân được đón nhận những điều kiện tốt nhất trong cuộc sống thời đại số 4.0.

Nguyễn Thu Hằng

Hải Dương khai trương Trang thông tin điện tử phục vụ bầu cử để phòng dịch

Hải Dương khai trương Trang thông tin điện tử phục vụ bầu cử để phòng dịch

Sau 3 tháng vận hành thử nghiệm, Trang thông tin điện tử tuyên truyền về bầu cử của Ủy ban Bầu cử tỉnh chính thức đi vào hoạt động.