Tổng mức đầu tư dự án là gần 8,5 triệu USD, trong đó 7,7 triệu USD từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc thông qua KOICA.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022).

Khởi động dự án nâng cao năng lực giáo dục - đào tạo, quản trị và nghiên cứu của Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn 

Dự án nhằm xây dựng VKU trở thành trường ĐH số đầu tiên tại miền Trung bao gồm hạ tầng số với hạ tầng mạng, hệ thống máy chủ, thiết bị, hệ thống máy móc thông minh, hiện đại; hệ quản trị số; hệ dịch vụ số và cộng đồng số, đồng thời đào tạo đội ngũ giảng viên theo tiêu chuẩn quốc tế. 

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc ĐH Đà Nẵng chia sẻ, dự án sẽ đưa VKU trở thành một trong những trường ĐH đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin truyền thông hàng đầu của Việt Nam, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Bên cạnh đó, dự án còn có ý nghĩa quan trọng đối với ĐH Đà Nẵng trong tiến trình phấn đấu trở thành ĐH quốc gia.

Giám đốc KOICA tại Việt Nam Cho Han Deog cho biết, Việt Nam đang xây dựng chiến lược phát triển kinh tế số, do đó nguồn lực công nghệ thông tin và truyền thông rất quan trọng.

KOICA đang tập trung vào các dự án giáo dục ĐH trên nhiều lĩnh vực, trong đó có công nghệ thông tin và truyền thông với mục đích tăng cường hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia nhằm giúp Việt Nam có thể đạt được sự phát triển kinh tế - xã hội mang tính bền vững.

“Một trong những nguồn động lực tăng trưởng tương lai của Việt Nam chính là sự phát triển công nghệ thông tin truyền thông và nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin. Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực của VKU nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao rất phù hợp, kịp thời với chiến lược tăng trưởng của Việt Nam”, ông Cho Han Deog nói.