Hệ thống thông tin an toàn thực phẩm cũng được yêu cầu phải xây dựng theo hướng là hệ thống thông tin mở, tin cậy, cập nhật về an toàn vệ sinh thực phẩm, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; giúp người tiêu dùng nhận biết, truy xuất thông tin về chất lượng, nguồn gốc sản phẩm (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Trung tuần tháng 11/2018, Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm đã họp bàn về việc xây dựng hệ thống thông tin an toàn thực phẩm. Cuộc họp này do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm chủ trì, có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương, Bộ KH&CN, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ và Tập đoàn Viettel.

Theo thông báo mới của Văn phòng Chính phủ, kết luận cuộc họp nêu trên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Y tế - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, chủ trì, phối hợp với các Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), Công Thương và KH&CN tập trung chỉ đạo xây dựng hệ thống thông tin an toàn thực phẩm theo hướng: là hệ thống thông tin mở, tin cậy, cập nhật về an toàn, vệ sinh thực phẩm một mặt phục vụ yêu cầu công tác quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, địa phương (trước hết là của 3 ngành Y tế, Công Thương, NN&PTNT), mặt khác hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; giúp người tiêu dùng nhận biết, truy xuất thông tin về chất lượng, nguồn gốc của sản phẩm; giúp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm an toàn.

Cùng với đó, hệ thống thông tin an toàn thực phẩm còn được yêu cầu phải là một nội dung của Hệ tri thức Việt số hóa (do Bộ KH&CN chủ trì theo Quyết định 667 ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ) nhằm mục đích tăng cường phổ biến tri thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, cung cấp nguồn dữ liệu để phát triển các ứng dụng trên môi trường mạng phục vụ công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Các Bộ Y tế, Công Thương, NN&PTNT phối hợp chặt chẽ với Bộ KH&CN khẩn trương triển khai theo các nhóm ngành sản phẩm như quy định tại Luật an toàn thực phẩm; khẩn trương tích hợp, cập nhật các thông tin về những sản phẩm thuộc diện đăng ký công bố sản phẩm và chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hoàn thành trong năm 2018; đồng thời huy động người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và cộng đồng tham gia cập nhật thông tin về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng chỉ đạo thiết lập hệ thống báo cáo về an toàn thực phẩm qua mạng, công khai để người dân giám sát, góp ý, phản ánh về công tác quản lý nhà nước về ATTP của các ngành các cấp.

Bộ NN&PTNT có trách nhiệm tăng cường chỉ đạo, phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huy động hội viên tham gia cập nhật thông tin về sản xuất nông sản thực phẩm trong cộng đồng, thúc đẩy phát triển sản xuất thực phẩm sạch, nhận biết nguy cơ và đấu tranh với sản xuất thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam được chỉ đạo phải tăng cường năng lực, chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình về an toàn thực phẩm; phối hợp truyền thông về hệ thống thông tin an toàn thực phẩm; tích hợp thông tin của chương trình, chuyên mục trên hệ thống thông tin an toàn thực phẩm.