Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quảng Trạch quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hoài Phương, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng và bà Dương Thị Thanh Tâm, Phó Bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thạch.

Trước đó, qua công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát về các nội dung tố cáo đối với lãnh đạo Trường Tiểu học Quảng Thạch, UBND huyện Quảng Trạch và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quảng Trạch đã kết luận ông Phương và bà Tâm có các vi phạm, khuyết điểm.

Cụ thể, hiệu trưởng, hiệu phó này thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo đánh giá, xếp loại đảng viên và viên chức hằng năm dẫn đến việc thực hiện không đúng quy định, chỉ đạo công đoàn và ban thanh tra nhân dân lập biên bản đối với một đảng viên không đúng quy trình.

Thiếu kiểm tra, giám sát để công đoàn trường tổ chức hội nghị và cùng hội đồng sư phạm ký vào tờ trình đề nghị chuyển công tác đối với nhân viên thư viện-thiết bị không đúng với thẩm quyền, trình tự theo quy định.

Đồng thời, ông Phương và bà Tâm có phát ngôn chưa đúng chuẩn mực, thực hiện nhiệm vụ được giao không đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục trong việc bổ nhiệm viên chức kế toán làm tổ trưởng tổ hành chính - văn phòng.