Sáng nay (26/1), Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, với sự tham dự của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên.

Sau khi kiểm tra an ninh, các đại biểu lần lượt tiến vào hội trường lớn.

Phiên khai mạc sáng nay còn có sự tham dự của đại diện các vị nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khóa III đến khóa XII. 

Đại diện các bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu.

Đại diện đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam là những khách mời danh dự của Đảng tại lễ khai mạc.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

 

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

 

Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trình bày

Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trình bày

VietNamNet giới thiệu toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Phạm Hải - Trần Thường - Thu Hằng - TTXVN