Dẫn báo cáo của Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính cho biết: Đến ngày 25/8, 50 địa phương đã thực rút tiền từ Kho bạc Nhà nước tổng kinh phí là 1.307 tỷ đồng để hỗ trợ cho 1.407.149 đối tượng.

Bộ Tài chính đã tạm cấp bổ sung kinh phí từ ngân sách Trung ương cho tỉnh Hậu Giang số tiền 3,676 tỷ đồng.

{keywords}
Việc hỗ trợ người lao động cần khẩn trương hơn.

Trên thực tế, hiện vẫn còn nhiều doanh nghiệp và người lao động chưa thể tiếp cận được gói hỗ trợ 26.000 tỷ.

Mới đây trong báo cáo Chính phủ, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, liên quan tới quá trình thực hiện Nghị quyết 68, điều kiện xác nhận về thuế đang là một trở ngại với nhiều địa phương và người sử dụng lao động. Do đó, Bộ này sẽ trình Chính phủ xem xét, sửa đổi theo hướng bãi bỏ toàn bộ điều kiện về hồ sơ xác định thuế để thúc đẩy nhanh việc hỗ trợ cho các đối tượng.

Bộ LĐ-TB&XH cũng khẳng định, sẽ bãi bỏ điều kiện người sử dụng lao động không có nợ xấu năm 2020, để được vay tiền trả lương cho người lao động, trả lương phục hồi sản xuất.

Trước đó, ngày 1/7/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH, nhu cầu thực hiện chính sách ước tính khoảng 26.252 tỷ đồng, trong đó, ngân sách nhà nước khoảng 2.150 tỷ đồng (bao gồm cả ngân sách trung ương và địa phương); nguồn tái cấp vốn qua Ngân hàng chính sách xã hội khoảng 7.456 tỷ đồng; Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Quỹ bảo hiểm xã hội, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp khoảng 16.646 tỷ đồng.

Với nguyên tắc hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương tại Nghị quyết số 68/NQ-CP, dự kiến NSTƯ chi khoảng 1.520 tỷ đồng từ nguồn dự phòng NSTW năm 2021 đã được Quốc hội quyết định.

Hà Duy

Lý do nhiều doanh nghiệp chưa thể tiếp cận gói hỗ trợ 26.000 tỷ

Lý do nhiều doanh nghiệp chưa thể tiếp cận gói hỗ trợ 26.000 tỷ

Vẫn còn nhiều doanh nghiệp và người lao động chưa thể tiếp cận được gói hỗ trợ 26.000 tỷ của Chính phủ do có nhiều điều kiện ràng buộc, không thể tiếp cận.