Theo Kế hoạch Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái chuyển đổi số giai đoạn 2023 – 2025, Yên Bái đặt mục tiêu giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới góp phần phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, đến năm 2025, sẽ có hơn 1.200 doanh nghiệp nhỏ và vừa được hướng dẫn, cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; Tối thiểu 450 doanh nghiệp nhỏ và vừa được trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp; Hỗ trợ tối thiểu 60 doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai các ứng dụng, giải pháp chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng công nghệ, hiện đại; Phối hợp, triển khai hỗ trợ khoảng 2.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sử dụng đa dạng hóa các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Tỉnh sẽ vận động các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023 - 2025. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; đào tạo, tư vấn về chiến lược, kế hoạch chuyển đổi số; tập huấn, hướng dẫn về lựa chọn, đăng ký, triển khai và sử dụng các nền tảng số; ổ chức các chương trình tập huấn, đào tạo kỹ năng sử dụng và khai thác hiệu quả các nền tảng số. Các doanh nghiệp cũng sẽ được hỗ trợ sử dụng các nền tảng số.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện chuyển đổi số, tỉnh sẽ khảo sát, kiểm tra, đánh giá hiện trạng, nhu cầu và khả năng sẵn sàng tham gia chuyển đổi số tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Doanh nghiệp được hỗ trợ mua sắm lần đầu một trong các nền tảng phù hợp hoạt động của doanh nghiệp phục vụ chuyển đổi số theo quy định tại Nghị định 80/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ và tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử nhằm tiếp cận ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm thị trường.

Sở TT&TT được giao nhiệm vụ vận động các doanh nghiệp cung cấp nền tảng chuyển đổi số tham gia Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh chuyển đổi số, cung cấp các gói hỗ trợ, ưu đãi, thử nghiệm, đào tạo, hướng dẫn cho doanh nghiệp. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp trẻ, Hội nữ doanh nhân phối hợp với Sở TT&TT để thực hiện khảo sát, đánh giá hiện trạng, nhu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử, chuyển đổi số trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Yên Bái xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là giải pháp giải pháp quan trọng, cấp thiết, làm cơ sở xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 2022 là năm đầu tiên tỉnh Yên Bái đưa ra và giao các chỉ tiêu Chuyển đổi số vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Bộ TT&TT xếp hạng Yên Bái 27/63 tỉnh, thành về chuyển đổi số quốc gia, tăng 13 bậc so với năm 2020, là tỉnh có tốc độ tăng hạng cao nhất trong 14 tỉnh thuộc khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Mới đây, UBND tỉnh Yên Bái và VNPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022- 2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 10/10, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Chương trình phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022. Trong sự kiện này, lãnh đạo tỉnh đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn ủng hộ, đồng hành cùng các cấp chính quyền để tích cực triển khai các chương trình về chuyển đổi số.

Nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân về chuyển đổi số, thường xuyên sử dụng, ứng dụng các nền tảng số trong cuộc sống hằng ngày, kịp thời thông tin, góp ý, chung tay cùng chính quyền để công tác chuyển đổi số được thực hiện kịp thời, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ sở.

Các hoạt động chuyển đổi số có thể bao gồm từ việc số hóa dữ liệu quản lý, kinh doanh của doanh nghiệp, áp dụng công nghệ số để tự động hóa, tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ, quy trình quản lý, sản xuất kinh doanh, quy trình báo cáo,phối hợp công việc trong doanh nghiệp cho đến việc chuyển đổi toàn bộ mô hình kinh doanh, tạo thêm giá trị mới cho doanh nghiệp.