hoạt động thông tin cơ sở

Cập nhập tin tức hoạt động thông tin cơ sở

Thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ mạng lưới thông tin cơ sở

Kế hoạch hành động năm 2023 triển khai Chiến lược phát triển thông tin cơ sở vừa được Bộ TT&TT ban hành, hướng tới thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ, xây dựng mạng lưới thông tin cơ sở hiện đại.

Thay đổi căn bản phương thức tổ chức thông tin cơ sở theo hướng ứng dụng công nghệ số

Trao đổi với các cán bộ làm công tác thông tin cơ sở, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm nhấn mạnh, trong tình hình mới, thông tin cơ sở phải thay đổi căn bản phương thức tổ chức và quản lý theo hướng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, CNTT.

Loa phường: Muốn đến lòng người thì phải đi qua lòng mình

"Các ông Chủ tịch phường, xã hãy nhớ rằng, chiếc loa phường muốn đến được lòng người thì phải đi qua lòng mình trước đã".