Trong lần thông báo bán đấu giá mới nhất, Agribank đưa ra giá khởi điểm cho lô cổ phần này 30,238 tỷ đồng, chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên lô cổ phần này khá phức tạp về pháp lý. 

Thông báo bán tài sản của Agribank nêu rõ, theo Bản án hình sự phúc thẩm số 585/2016/HS-PT ngày 24/10/2016 của Toà án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM, Agribank Chi nhánh 7 được quyền xử lý toàn bộ 2.488.802 cổ phần của Ô tô Tracimexco. Trong đó: 717.865 cổ phần thuộc sở hữu của CTCP ô tô Bảo Toàn tại Hà Nội (Công ty Bảo Toàn); 1.770.937 cổ phần thuộc sở hữu Công ty TNHH TM Mai Khôi (Công ty Mai Khôi).

Riêng đối với 1.770.937 cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Mai Khôi, Agirbank Chi nhánh 7 đang nắm giữ bản chính sổ chứng nhận từ ngày 21/7/2011.

Tuy nhiên, ngày 30/6/2014, Công ty Mai Khôi đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần này cho CTCP Đầu tư và Phát triển nguồn nhân lực Tracimexco (Tracimexco HRI). Điều đáng nói là số cổ phần này lại chưa được thực hiện sang tên, cấp giấy chứng nhận sở hữu cho Tracimexco HRI.

Theo hồ sơ pháp lý của tài sản, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, mã số cổ đông 001 đứng tên Công ty Mai Khôi do Công ty Ô tô Tracimexco phát hành ngày 2/3/2010. Sau khi TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên bản án hình sự phúc thẩm ngày 24/10/2016, lần lượt vào các năm 2018 và 2019, Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên (Hà Nội) ban hành quyết định thi hành án, quyết định cưỡng chế chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho Agribank Chi nhánh 7, buộc CTCP Ô tô Bảo Toàn chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho Agribank.

Theo thông báo của Agribank, tài sản đem ra đấu giá được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản đấu giá. 

Ngoài ra, Agribank cho hay, bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có tài sản đấu giá và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến tài sản đấu giá như: Công ty Tracimexco có thể phải thực hiện thủ tục giải thể do giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị thu hồi, các khoản nợ của công ty với các bên liên quan, các khoản nợ thuế và các nghĩa vụ tài chính phải thực hiện với cơ quan nhà nước...

Những rủi ro tiềm ần này, Agribank và tổ chức đấu giá không thể lường trước được, và cũng không chịu trách nhiệm về chất lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá. Do đó, người tham gia đấu giá tự quyết định và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công tài sản.

CTCP Sản xuất và Chế tạo ô tô Tracimexco là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái CTCP Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải - Tracimexco. Tracimexco trước đây là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, từng là doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, hợp tác đầu tư quốc tế, cơ khí ô tô, xuất khẩu lao động.

Trong khi đó, CTCP Đầu tư và Phát triển nguồn nhân lực Tracimexco là doanh nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Sau khi cổ phần hoá vào năm 2011, Tracimexco HRI kế thừa toàn bộ các hợp đồng xuất khẩu lao động của công ty mẹ Tracimexco.