Sự kiện ký kết thỏa thuận phối hợp công tác giữa Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT (ICI), đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ TT&TT và Viện Chiến lược chuyển đổi số (DTSI), tổ chức thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam diễn ra ngày 22/2.

Hiệu trưởng trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT Đinh Đức Thiện và Viện trưởng Viện Chiến lược chuyển đổi số ký kết thỏa thuận phối hợp công tác.

Theo thỏa thuận, 2 đơn vị sẽ hợp tác triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số. Trong đó, DTSI là đơn vị xây dựng và phát triển chương trình. ICI là đơn vị tổ chức thực hiện, khai thác và phối hợp giảng dạy.

Hai đơn vị xác định việc hợp tác đào tạo là cách thức để cùng tổ chức, khai thác và phát triển các chương trình, khóa đào tạo dựa trên nền tảng hệ thống chương trình của DTSI, việc tổ chức và cơ chế thực hiện sẽ được hai bên thống nhất bằng hợp đồng cụ thể.

Song song đó, ICI và DTSI còn hợp tác nghiên cứu phát triển các chương trình, đề tài khoa học, các sản phẩm khoa học liên quan đến lĩnh vực chuyển đổi số dựa trên các chủ trương, chính sách của Nhà nước, các chương trình của Chính phủ, cơ quan Bộ, ban ngành. 

Ngoài ra, hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động khác liên quan đến lĩnh vực chuyển đổi số như: Tổ chức hội thảo khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học, các buổi nói chuyện chuyên đề, các hoạt động tư vấn, khảo sát, đánh giá chung trong lĩnh vực chuyển đổi số. Cơ chế, cách thức phối hợp sẽ được thống nhất trong từng trường hợp cụ thể.

Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại sự kiện ký kết thỏa thuận phối hợp công tác giữa ICI và DTSI.

Đánh giá cao hợp tác mang tính chiến lược giữa ICI và DTSI, Tiến sĩ Nguyễn Minh Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam mong rằng thời gian tới hai đơn vị sẽ cùng nhau xây dựng và triển khai mạnh mẽ các nội dung đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số, theo đúng tinh thần của Chương trình chuyển đổi số quốc gia và Đề án nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia.

“Các hoạt động hợp tác nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo cần được tập trung trong 8 lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số quốc gia và giải quyết các vấn đề do thực tế chuyển đổi số đặt ra ở các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp lớn”, Tiến sĩ Nguyễn Minh Hồng cho hay.

Ông Đinh Đức Thiện, Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT chia sẻ, hợp tác này là một minh chứng cho sự hợp tác công - tư trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo. Sự kết hợp giữa các nhà nghiên cứu, các chuyên gia thực hành về chuyển đổi số và đội ngũ giảng viên sẽ mang đến sự thống nhất trong cách hiểu, cách làm và tạo ra sức mạnh tổng hợp cần thiết cho việc chuyển đổi số thành công.

Theo ông Lê Nguyễn Trường Giang, Viện trưởng Viện Chiến lược chuyển đổi số, những hoạt động hợp tác đào tạo sẽ hướng đến việc chuẩn hóa các khái niệm và hệ thống hóa, đồng bộ hóa các hoạt động chuyển đổi số. Đồng thời, các nhà nghiên cứu và thực hành chuyển đổi số trong mạng lưới của Viện cũng tham gia đào tạo giảng viên và học viên của các lớp bồi dưỡng được tổ chức trong tương lai.