- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo kéo dài thời gian lấy ý kiến dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đến hết ngày 20/5/2017.

Trước đó, ngày 12/4, Bộ GD-ĐT đã công bố dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể để lấy ý kiến rộng rãi. Thời gian góp ý cho chương trình đến hết ngày 29/4.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ GD-ĐT kéo dài thời gian lấy ý kiến để các nhà khoa học nhà giáo, nhà quản lý và nhân dân tiếp tục góp ý.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GD-ĐT nghiêm túc, cầu thị tiếp thu những ý kiến đóng góp xác đáng, cần trao đổi, làm rõ những vấn đề còn tranh luận.

{keywords}
Thời gian góp ý cho dự thảo chương trình giáo dục phổ thông sẽ kéo dài tới hết 20/5.

Theo dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được công bố vào ngày 12/4, giáo dục phổ thông 12 năm sẽ chia làm hai giai đoạn là giáo dục cơ bản (gồm cấp tiểu học 5 năm và cấp THCS 4 năm) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp THPT 3 năm).

Theo đó, sự thay đổi mạnh nhất thuộc về giai đoạn THPT bảo đảm học sinh tiếp cận nghề nghiệp, chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng.

Hệ thống các môn học của chương trình giáo dục phổ thông được chia thành các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hóa, môn học tự chọn và môn học tự chọn bắt buộc.

Trong dự thảo cũng xuất hiện những môn học/hoạt động giáo dục mới như môn học Giáo dục Kinh tế và pháp luật hay Hoạt động trải nghiệm sáng tạo…

Theo Nghị quyết của QH, chương trình - sách giáo khoa mới sẽ được triển khai từ năm học 2018-2019.

Lê Văn