Thủ tướng yêu cầu ngành TT&TT phải phấn đấu hoàn thành việc phủ sóng toàn diện, bao trùm đến tất cả các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để mọi người dân đều được thụ hưởng dịch vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 của Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh việc không để ai bị bỏ lại phía sau, để thành quả của lĩnh vực thông tin truyền thông được bao trùm toàn diện đến mọi người dân, mọi miền của đất nước. 

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu ngành TT&TT phải phấn đấu hoàn thành việc phủ sóng toàn diện, bao trùm đến tất cả các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc ít người để mọi người dân đều được hưởng thụ dịch vụ viễn thông

“Bộ TT&TT cần phối hợp cùng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để điện đến đâu viễn thông đi đến đó, trở thành cặp đôi hoàn hảo, mang dịch vụ điện và viễn thông đến người dân ở mọi miền trên cả nước”, Thủ tướng nhấn mạnh. 

Thực tế trong vòng 2 năm trở lại đây, việc xóa bỏ các vùng lõm sóng đã là một trong những chủ trương quan trọng mà ngành Thông tin Truyền thông chú trọng triển khai. Hoạt động này được khởi xướng từ tháng 9/2021 nhằm mục tiêu hỗ trợ việc học tập theo hình thức trực tuyến và thúc đẩy phát triển xã hội số.

Theo số liệu của Cục Viễn thông (Bộ TT&TT), trước thời điểm ngày 1/1/2021, tỷ lệ phủ sóng các thôn, bản tại Việt Nam đạt 97,82%, còn lại 2.148 thôn chưa có sóng. 

Trong hai năm 2021 và 2022, Bộ TT&TT đã chỉ đạo các doanh nghiệp tập trung nguồn lực, ưu tiên triển khai phủ sóng các thôn bản đã có điện, bao gồm cả các thôn đặc biệt khó khăn. 

Số liệu mới nhất cho thấy, đến nay, 99,73% thôn bản trên toàn quốc đã có sóng viễn thông di động, tăng 1,9% so với đầu năm 2021. Tỷ lệ này tương đương với 2.152 thôn đã được phủ sóng trong 2 năm qua.

Theo Bộ TT&TT, hiện cả nước còn lại 266 thôn chưa phủ sóng được, do một số nơi chưa có điện, dân cư thưa, địa hình khó khăn. Bộ TT&TT đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục rà soát, cung cấp bổ sung các thôn còn lõm sóng để chỉ đạo các doanh nghiệp triển khai phủ sóng.

Bên cạnh việc chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, Bộ TT&TT sẽ nhanh chóng thực hiện việc giải ngân nguồn vốn từ Quỹ Viễn thông công ích để phát triển hạ tầng viễn thông, phủ sóng các điểm lõm sóng và phát triển mạng băng rộng cố định đến các thôn, bản theo mục tiêu của từng năm và cả giai đoạn đã đề ra.