Kiey

Cập nhập tin tức Kiey

Kiey - tên thật Vưu Tuấn Kiệt, con trai út của một gia đình tài phiệt phát hành MV “Right when the sun rises” 100% tiếng Anh.