Kinh tế hợp tác

Cập nhập tin tức Kinh tế hợp tác

Vị trí, vai trò của khu vực kinh tế tập thể trong điều kiện mới

Kinh tế tập thể phát triển không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế mà còn có đóng góp quan trọng trong phát triển văn hoá-xã hội, các hoạt động cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh… 

Phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tại Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã

Bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2019.