Kit test Covid-19

Cập nhập tin tức Kit test Covid-19

Chỉ mua sản phẩm kit test COVID-19 nằm trong danh mục Bộ Y tế cấp phép lưu hành

Để tránh "tiền mất tật mang", người tiêu dùng chỉ mua sản phẩm kit test COVID-19 đã được cấp phép và các mặt hàng nằm trong danh mục Bộ Y tế đã cấp phép lưu hành.