- Phiên họp thứ 6 của UB Thường vụ QH vào tuần sau sẽ cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của UB Thường vụ QH về việc xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, công chức đã nghỉ hưu.

Cụ thể, chiều 11/1, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân sẽ trình bày tờ trình dự thảo Nghị quyết của UB Thường vụ QH về việc xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, công chức đã nghỉ hưu. Sau đó, Chủ nhiệm UB Pháp luật của QH trình bày báo cáo thẩm tra và UB Thường vụ QH thảo luận.

Trước đó, trong chương trình dự kiến của phiên họp thứ 5 của UB Thường vụ QH, dự thảo nghị quyết này đã được đưa vào để UB Thường vụ QH thảo luận.

Tuy nhiên tại phiên họp này, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: “Đây là nội dung cần thêm thời gian nghiên cứu thấu đáo nên Chính phủ chưa kịp chuẩn bị để trình UB Thường vụ QH trong tháng 12 như đã dự kiến”. Vì vậy dự thảo nghị quyết này đã được rút ra khỏi chương trình phiên họp.

Thời gian qua xảy ra vụ việc ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương bị Ban Bí thư ra quyết định thi hành kỷ luật về mặt đảng và giao các cơ quan chuyên môn của QH, Chính phủ rà soát các quy định để xử lý ông Hoàng về mặt hành chính. 

Tuy nhiên qua rà soát, các cơ quan pháp luật nhận ra rằng chưa có quy định nào về việc xử lý kỷ luật hành chính đối với cán bộ đã về hưu.

Việc xử lý trách nhiệm hành chính như: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, cách chức, buộc thôi việc, theo luật Cán bộ, công chức chỉ áp dụng với người đang hoạt động công vụ. Với người đã nghỉ hưu hoặc chuyển ra ngoài thì thực sự “bó tay”.

Trước tình thế đó, tại kỳ họp thứ 2 của QH khóa 14, QH đã “phê phán nghiêm khắc” ông Vũ Huy Hoàng trong nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Quốc hội phê phán nghiêm khắc ông Vũ Huy Hoàng

Quốc hội phê phán nghiêm khắc ông Vũ Huy Hoàng

Nghị quyết về chất vấn của QH đã phê phán nghiêm khắc ông Vũ Huy Hoàng  trước Quốc hội và cử tri cả nước.

Sẽ có nghị quyết về kỷ luật quan chức nghỉ hưu

Sẽ có nghị quyết về kỷ luật quan chức nghỉ hưu

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì dự thảo một nghị quyết của UB Thường vụ QH về xử lý trách nhiệm kỷ luật với cán bộ, công chức đã nghỉ hưu.

Xử lý ông Vũ Huy Hoàng: Bàn nhiều nhưng chưa ngã ngũ

Xử lý ông Vũ Huy Hoàng: Bàn nhiều nhưng chưa ngã ngũ

Tổng thư ký Quốc hội trả lời báo chí xung quanh việc xử lý về mặt chính quyền đối với ông Vũ Huy Hoàng.

Thu Hằng