Lai Châu: Đảm bảo an ninh quốc phòng vững mạnh và mở rộng quan hệ đối ngoại

Những năm qua trên địa bàn tỉnh Lai Châu, tình hình chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, quan hệ đối ngoại được mở rộng.

Đảm bảo an ninh quốc phòng

Đạt được kết quả đó, Lai Châu đã tăng cường công tác quân sự - quốc phòng; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hoạt động của các cơ quan tư pháp; công tác đối ngoại.

Lai Châu phát huy tốt vai trò của quần chúng nhân dân trong đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: Lê Anh Dũng. 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nêu rõ:

“Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biên giới quốc gia; mở rộng, phát triển quan hệ đối ngoại. 

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, xã hội với quốc phòng, an ninh, củng cố “thế trận lòng dân”. 

Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền biên giới quốc gia. Thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội. 

Nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng; đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. 

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và ba tỉnh phía Bắc, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, các đại sứ quán”.

Để cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Lai Châu, các cấp chính quyền và nhân dân tỉnh tập trung các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc để giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành quán triệt, cụ thể hóa việc thực hiện đầy đủ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV. 

Tăng cường tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới. Thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, giải quyết tốt các vấn đề xảy ra trên biên giới. Chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, đường biên, mốc giới an toàn. Lực lượng vũ trang tỉnh được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. 

Thường xuyên thực hiện tốt công tác huấn luyện, nâng cao nghiệp vụ. Chất lượng phân tích, tổng hợp tình hình, trình độ tác chiến của lực lượng vũ trang được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm và sự phối hợp giữa các ngành, các cấp. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được nâng cao, góp phần quan trọng củng cố nền quốc phòng toàn dân và giữ vững ổn định chính trị - xã hội. 

Chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện được nâng lên. Hoàn thành xây dựng một số công trình trọng yếu trong khu vực phòng thủ. Tổ chức tốt công tác luyện tập, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh; gắn xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với xây dựng thế trận an ninh nhân dân.

Triển khai thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về biên giới quốc gia, hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận hợp tác biên phòng. 

Công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được chú trọng. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Các cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng chủ động sâu sát cơ sở, phối hợp triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. 

Phát huy tốt vai trò của quần chúng nhân dân trong việc tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm; triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội…

Trong quý I/2022, tỉnh duy trì nghiêm lực lượng làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống dịch Covid-19, tổ chức luyện tập các phương án bảo vệ cơ quan, đơn vị. 

Tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 với 910/920 tân binh, đạt 98,9% chỉ tiêu giao. Tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố Lai Châu; ban hành Kế hoạch tổ chức diễn tập của Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, xử lý tốt các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ. 

Lực lượng công an thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh và đẩy mạnh công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. 

Duy trì các mối quan hệ đối ngoại

Trong quý I/2022, tỉnh Lai Châu tiếp tục duy trì tốt các mối quan hệ đối ngoại; làm thủ tục cho 09 đoàn với 48 lượt người đến thăm, làm việc tại tỉnh đảm bảo nhanh chóng, đúng quy định. 

Tỉnh trao đổi với Ban Ngoại vụ tỉnh Vân Nam sớm khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc).

Tỉnh cũng tổ chức Hội nghị trực tuyến trao đổi về lĩnh vực nông nghiệp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam với Sở Nông nghiệp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Tiếp tục hỗ trợ cho các tổ chức phi chính phủ đang triển khai, thực hiện dự án viện trợ cho tỉnh. Thực hiện tốt công tác quản lý biên giới, kịp thời giải quyết các vấn đề có liên quan đến biên giới, lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Công tác đối ngoại của tỉnh được tăng cường. Hoạt động đối ngoại đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước. Kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động ngoại giao Nhà nước với đối ngoại nhân dân, giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Quan hệ giữa tỉnh Lai Châu với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), các tỉnh phía Bắc Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và các tổ chức quốc tế tiếp tục được duy trì phát triển.

 Đoàn nghệ thuật Lào biểu diễn trong đêm khai mạc Tuần lễ Du lịch - Văn hóa Lai Châu 2022. Ảnh: Lê Anh Dũng.

Một sự kiện được quan tâm là Hội đàm trực tuyến về khôi phục thông quan hàng hóa tại cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) – Kim Thủy Hà (Trung Quốc) do Sở Công Thương tỉnh tổ chức ngày 23/5. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Lai Châu với huyện Kim Bình tỉnh Vân Nam, nhất là về lĩnh vực thương mại.

Các nội dung quan trọng được trao đổi trong hội đàm như: Gửi giấy xét nghiệm và kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của lái xe; giấy chứng nhận về khử khuẩn hàng hóa, phương tiện; hai bên bố trí địa điểm chuyển giao xe hàng, các biện pháp xử lý trường hợp mẫu hàng thuộc doanh nghiệp bị nhiễm SARS-CoV-2 và các vấn đề có liên quan để đảm bảo việc thông quan hàng hóa tại cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) – Kim Thủy Hà (Trung Quốc).

Những năm qua, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Lai Châu và huyện Kim Bình ngày càng phát triển, đi vào thực chất và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. 

Hợp tác thương mại hai bên tiếp tục được duy trì qua cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng – Kim Thủy Hà. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 xảy ra, hai bên đã chủ động, kịp thời trao đổi xây dựng quy trình kiểm dịch, vận chuyển hàng hóa đảm bảo an toàn. Thường xuyên trao đổi, thống nhất các nội dung liên quan đến công tác quản lý, nâng cao, khai thác cửa khẩu. Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu vực cửa khẩu. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu năm 2021 đạt 41,57 triệu USD, hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là chuối, mía, hạt điều, lạc…

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động thông quan hàng hóa tại cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) – Kim Thủy Hà (Trung Quốc), tỉnh Lai Châu đã xây dựng phương án thiết lập vùng xanh an toàn với dịch Covid-19 trong xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Ma Lù Thàng và được sự quản lý giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng tại cửa khẩu. Hàng hóa phía Việt Nam trước khi xuất sang Trung Quốc được Ban Quản lý Khu kinh tế Ma Lù Thàng và các lực lượng chức năng tại cửa khẩu hướng dẫn, điều tiết đảm bảo thứ tự.

Sau Hội nghị này, các nội dung phối hợp trong phòng, chống dịch Covid-19 và hợp tác thương mại giữa tỉnh Lai Châu và huyện Kim Bình sẽ được các cơ quan chức năng hai bên tích cực triển khai thực hiện. Hoạt động xuất nhập khẩu tại cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng – Kim Thủy Hà sẽ được thông quan trở lại, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế của hai bên. 

Sở Công Thương Lai Châu cũng kiến nghị với huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng nông sản của tỉnh Lai Châu được xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc qua cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng – Kim Thủy Hà như chuối, thảo quả, sắn…

Quỳnh Nga

tin nổi bật

Cao Bằng: Chú trọng cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Chiều 28/6, Ban Chỉ đạo PCI tỉnh Cao Bằng đã họp đánh giá kết quả thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.

Bình Phước: Kinh tế 6 tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng, đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Bộ

Nhờ nỗ lực phấn đấu cao nhất, 6 tháng vừa qua kinh tế của tỉnh Bình Phước tiếp tục tăng trưởng khá, đứng thứ 2 vùng Đông Nam Bộ và thứ 35 so với cả nước

Lai Châu phát huy lợi thế, thúc đẩy công nghiệp tăng trưởng

Lai Châu là tỉnh có nguồn tài nguyên đất đai, khoáng sản, mạng lưới sông suối khá dày, độ dốc lớn, đó là những điều kiện để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Bình Phước coi trọng việc cung cấp thông tin cho báo chí

Sáng nay 28/6, tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị trực tuyến người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2022.

222 món ăn từ dừa của Bến Tre xác lập kỷ lục thế giới

Việc 222 món ăn từ dừa phá kỷ lục Việt Nam và ghi nhận kỷ lục thế giới là niềm tự hào và cũng là động lực để Bến Tre tiếp tục quảng bá nét văn hóa, du lịch thông qua ẩm thực từ dừa.

Lai Châu đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025

Lai Châu đã triển khai nhiều chương trình, hành động có ý nghĩa thiết thực đem lại hiệu quả cao, góp phần chung tay vào sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo, nhất là đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát triển Sìn Hồ thành vùng trọng điểm sản xuất dứa theo chuỗi liên kết

Chiều 27/6, Hội thảo Dự án trồng và phát triển cây dứa thành vùng nguyên liệu sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị tại huyện Sìn Hồ được tổ chức ở bản Nậm Lò (Nậm Tăm, Sìn Hồ).

Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài: Cầu nối TP. Hồ Chí Minh với Phnom Penh

Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài giữ vai trò quan trọng trong xây dựng, phát triển kinh tế, thực hiện chương trình hợp tác Tiểu vùng sông Mê kông trong chiến lược phát triển kinh tế ở phía Nam.

Nam Định: Phấn đấu đến 2025 hơn 50% số xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

UBND tỉnh Nam Định vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Lai Châu đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội

Với nhiều tiềm năng phát triển, chính sách cởi mở, thông thoáng, tỉnh Lai Châu đang trở thành đích đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Chủ tịch tỉnh Tây Ninh đối thoại với Thanh niên

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc vừa có buổi đối thoại với Thanh niên Tây Ninh năm 2022 theo chủ đề: Cơ chế, chính sách dành cho Thanh niên và nghĩa vụ của Thanh niên.

Nông nghiệp Lai Châu: Giàu tiềm năng cho các nhà đầu tư

Lai Châu sẽ phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, đồng hành cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình hoạt động tại địa phương.

Tây Ninh: Trung tâm logistics, cảng cạn ICD đóng vai trò quan trọng trong kết nối vùng

Trung tâm Logistics, cảng cạn (ICD) và cảng tổng hợp Tây Ninh nằm ở phía đông bắc xã Hưng Thuận, TX Trảng Bàng, quy mô dự án hơn 259 ha, tổng số lao động dự kiến hơn 1.500 người.

Nam Định: Kinh tế - xã hội tăng trưởng khá 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm nay, mặc dù dịch bệnh Covid-19 có thời điểm diễn biến phức tạp song Nam Định vẫn hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Lai Châu phát triển mắc ca thành sản phẩm chủ lực

Ở Lai Châu, mắc ca được xác định là cây lâm nghiệp đa mục đích vừa mang lại giá trị kinh tế, bảo vệ môi trường hiệu quả, góp phần giảm nghèo bền vững, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.