Hơn 100ha đất ở, đất trồng lúa

Thời gian vừa qua, UBND tỉnh Long An đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc giải trình bổ sung hồ sơ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Tân Tập.

KCN Nam Tân Tập có tổng diện tích 244,74ha tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào Quy hoạch Phát triển các khu công nghiệp Việt Nam tại Quyết định số 1107/QĐ-Ttg ngày 21/8/2006.

Theo giải trình của UBND tỉnh Long An, trong khu vực quy hoạch dự án KCN Nam Tân Tập gồm các loại: đất ở 11ha; đất sản xuất phi nông nghiệp 74,4ha; đất kênh rạch 15ha; đất nghĩa địa 0,5ha; đất trồng lúa 111ha; đất trồng cây lâu năm 20ha; đất nuôi trồng thủy sản 6ha; đất giao thông 2,04ha; đất trồng cây hằng năm 4,8ha.

{keywords}
Trong khu vực quy hoạch dự án KCN Nam Tân Tập gồm các loại: đất ở 11ha; đất sản xuất phi nông nghiệp 74,4ha; đất kênh rạch 15ha; đất nghĩa địa 0,5ha; đất trồng lúa 111ha; đất trồng cây lâu năm 20ha; đất nuôi trồng thủy sản 6ha; đất giao thông 2,04ha; đất trồng cây hằng năm 4,8ha

Giải trình sự khác biệt của diện tích đất xây dựng các công trình nhà máy, UBND tỉnh Long An cho biết, tại thời điểm lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Nam Tân Tập có 4,51ha đất xây dựng công trình nhà máy đã được UBND tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận đầu tư. Trong diện tích 4,51ha này, ngoài một phần nhỏ phải thu hồi để làm hạ tầng kỹ thuật thì phần diện tích còn lại thuộc 171,28ha là đất kho tàng, nhà máy theo quy hoạch.

Khi làm dự án KCN Nam Tân Tập, phải chuyển đổi 111ha đất trồng lúa; 20ha đất trồng cây lâu năm; 6ha đất nuôi trồng thủy sản; 4,8ha đất trồng cây hằng năm. Tuy nhiên, theo tỉnh Long An, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, toàn bộ diện tích dự án KCN Nam Tân Tập đã được quy hoạch đất công nghiệp. Đồng thời chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của tỉnh còn lại đến thời điểm hiện tại là 4.815ha, chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất nuôi trồng thủy sản còn lại 2.820ha, chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm là 3.684ha, chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm là 9.054ha.

Liên quan đến việc lựa chọn nhà đầu tư cho dự án, tại văn bản gửi Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An Bộ Xây dựng khẳng định: “Việc lựa chọn nhà đầu tư cho dự án phải tuân thủ quy định của pháp luật về Đầu tư, Đất đai, Đấu thầu và các quy định hiện hành khác của pháp luật”.

Theo Luật Đấu thầu 2013, có thể thấy, Khoản 3, Điều 1 của Luật này liệt kê phạm vi điều chỉnh có bao gồm dự án đầu tư có sử dụng đất, nghĩa là dự án đầu tư có sử dụng đất thì phải áp dụng Luật Đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư, như trường hợp của KCN Nam Tân Tập. Tại Điều 1, Luật Đấu thầu 2013 nêu rõ: “Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án đầu tư có sử dụng đất”.

{keywords}
Bộ Xây dựng khẳng định việc lựa chọn nhà đầu tư cho dự án KCN Nam Tân Tập phải tuân thủ quy định của pháp luật về Đầu tư, Đất đai, Đấu thầu và các quy định hiện hành khác của pháp luật

Ngoài ra, Nghị định 25/2020 cũng yêu cầu phải đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư nếu có từ 2 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm. Tại Điều 10, Nghị định 25/2020 nêu hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư có sử dụng đất buộc áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước trong trường hợp dự án có từ 2 nhà đầu tư trở lên.

Theo quy định tại Luật Đầu tư 2020, chủ trương đầu tư của dự án sẽ không chỉ định nhà đầu tư mà chỉ xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư đấu thầu. Sau đó, địa phương căn cứ vào Luật đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư.

Thực tế, tại dự án này, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An tiếp nhận văn bản xin chủ trương đầu tư của 5 nhà đầu tư, gồm: Công ty CP Đầu tư An Kiến Phát; Liên danh Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn và Công ty CP Khu Công nghiệp Sài Gòn-Hải Phòng; Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn; Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc; Liên danh Công ty CP Đầu tư An Kiến Phát và Công ty TNHH Hải Sơn.

Thay vì thành lập Hội đồng xét chọn để chọn chủ đầu tư, cho rằng đối với dự án phát triển hạ tầng KCN không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu và Nghị định 25/2020, UBND tỉnh Long An đã thống nhất chọn nhà đầu tư trên cơ sở khảo sát thực tế và xem xét năng lực của các nhà đầu tư dự định đầu tư vào tỉnh Long An mà không thành lập hội đồng xét chọn vì sợ mất thời gian.

“Do việc xét chọn nhà đầu tư sẽ mất nhiều thời gian, làm chậm trễ trong việc triển khai các dự án, mất cơ hội đầu tư phát triển của tỉnh và trên cơ sở ý kiến thống nhất của các sở ngành, UBND tỉnh thống nhất phương án chọn Liên danh Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn và Công ty CP Khu Công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng để tiến hành lập thủ tục đầu tư dự án này”, thông báo số 695 kết luận ý kiến chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Nguyễn Văn Út nêu.

Đề nghị nhà đầu tư rút văn bản

Được biết, ngay sau khi có thông báo kết luận chỉ đạo lãnh đạo của tỉnh này về chỉ định nhà đầu tư, Công ty CP Đầu tư An Kiến Phát – 1 trong 5 nhà đầu tư có văn bản xin chủ trương đầu tư đã có văn bản gửi UBND tỉnh Long An và các sở ngành đề nghị xem xét lại phương án chọn nhà đầu tư KCN Nam Tân Tập.

{keywords}
Phối cảnh KCN Nam Tân Tập có quy mô trên 244ha với tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng

 

Theo đơn vị này, trong các thông báo của Hội đồng đầu tư tỉnh Long An đã kêu gọi nhà đầu tư hỗ trợ lập quy hoạch, sau đó sẽ lập thủ tục xét chọn hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư nếu dự án có nhiều nhà đầu tư. Công ty kiến nghị xem xét lại việc đã chỉ định nhà đầu tư đồng thời tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc tổ chức xét chọn nhà đầu tư minh bạch, công khai theo đúng quy định.

Sau khi Công ty CP Đầu tư An Kiến Phát gửi văn bản đề nghị trên, Ban quản lý khu kinh tế (QLKKT) Long An đã chủ trì tổ chức cuộc họp về vấn đề này. Tại đây, ông Nguyễn Thành Thanh, Trưởng Ban QLKKT cho biết, các sở, ngành, địa phương thống nhất phương án chọn nhà đầu tư và kết quả chọn nhà đầu tư liên danh Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn và Công ty CP Khu Công nghiệp Sài Gòn-Hải Phòng của UBND tỉnh Long An.

Đồng thời, đề nghị Công ty CP Đầu tư An Kiến Phát xem xét đồng thuận theo kết quả xét chọn của tỉnh và có văn bản xem xét lại văn bản đề nghị tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc tổ chức xét chọn nhà đầu tư minh bạch, công khai.

Sau đó công ty đã có văn bản đồng ý thu hồi kiến nghị trước đó. Tuy nhiên công ty vẫn kiến nghị UBND tỉnh cùng các Sở, ngành tạo điều kiện, hướng dẫn để nhà đầu tư có cơ hội tiếp cận với các thủ tục, hồ sơ kịp thời, nắm bắt được các thông tin và nguyện vọng kêu gọi đầu tư và phát triển của tỉnh nhằm có sự chuẩn bị tốt hơn về năng lực, kinh nghiệm để đạt được tiêu chí đánh giá của tỉnh, đáp ứng nhu cầu lựa chọn nhà đầu tư và được chọn làm chủ đầu tư.

Đánh giá về dự án này, luật sư cho rằng, dự án xây dựng KCN Nam Tân Tập có quy mô trên 244ha với tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng; liên quan đến việc sử dụng đất nên cơ quan chức năng của Long An cần phải cẩn trọng trong quá trình thực hiện đầu tư.

Theo luật sư, lựa chọn nhà đầu tư là công việc thực thi theo quy trình của pháp luật, chứ không phải lý do cảm tính, đặc biệt ở dự án hàng nghìn tỷ. Nếu chỉ có 1 nhà đầu tư tham gia thì lý do tỉnh đưa ra chứng minh đang “vận dụng” luật, nhưng ở đây có đến 5 nhà đầu tư đăng ký mà chỉ định chỉ vì sợ mất nhiều thời gian, mất cơ hội đầu tư là chưa thuyết phục, bởi đơn giản càng nhiều nhà đầu tư tham gia thì càng có cơ hội lựa chọn, càng phải lựa chọn, xét chọn theo tiêu chí rõ ràng. 

Kiểm toán chỉ nhiều sai sót trong quản lý đất đai tại Long An

Kiểm toán Nhà nước vừa công bố Báo cáo tổng hợp Kết quả kiểm toán năm 2020. Long An là một trong những tỉnh bị Kiểm toán Nhà nước chỉ ra điểm chưa phù hợp. Trong đó, có việc phê duyệt chủ trương đầu tư và đấu thầu.

Cơ quan này cho biết tỉnh Long An phê duyệt chủ trương đầu tư khi dự án chưa lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, giãn tiến độ đầu tư cho các dự án trên 24 tháng chưa phù hợp, không thẩm định về điều kiện giao đất, cho thuê đất quy định tại một số dự án, văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất thiếu các nội dung theo quy định; điều chỉnh chủ trương đầu tư, mục tiêu dự án từ khu tái định cư sang khu dân cư, tái định cư chưa có quyết định cơ quan thẩm quyền, giao đất, cho thuê đất theo tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng chưa phù hợp với tiến độ đầu tư đã được phê duyệt.

Ngoài ra, một số quy định chưa đồng bộ, thống nhất giữa Luật Đấu thầu và các luật chuyên ngành vẫn chưa được giải quyết triệt để, gây khó khăn cho nhà thầu trong quá trình thực hiện.

Một loạt hoạt động liên quan đến đầu tư, đấu thầu của tỉnh Long An cũng bị Kiểm toán Nhà nước nêu, là không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 189; chưa thực hiện đấu thầu dịch vụ công ích theo quy định; chưa thực hiện kê khai đầy đủ, kịp thời tiền thuê đất phải nộp một lần. Tỉnh Long An còn bị kết luận có một số cuộc thanh tra, kiểm tra xử lý kết quả thanh, kiểm tra không phù hợp quy định, chậm lập biên bản kiểm tra, thanh tra.

 

Huỳnh Anh

Long An muốn chỉ định, Bộ yêu cầu theo Luật Đấu thầu ở dự án nghìn tỷ

Long An muốn chỉ định, Bộ yêu cầu theo Luật Đấu thầu ở dự án nghìn tỷ

Theo Bộ Xây dựng, việc lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu công nghiệp (KCN) Nam Tân Tập (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) phải tuân thủ quy định của pháp luật về Đầu tư, Đất đai, Đấu thầu và các quy định hiện hành khác của pháp luật.