- UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT - Xây dựng .

Theo đó, Sở GTVT - Xây dựng tỉnh Lào Cai là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lào Cai. Sở thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông, vận tải, an toàn giao thông, phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông,…; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng…

{keywords}
Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh ngày 20 - 21/6 đã thông qua Nghị quyết hợp nhất Sở GTVT và Sở Xây dựng thành Sở GTVT – Xây dựng tỉnh Lào Cai. Ảnh: laocai.gov.vn

Sở GTVT - Xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh Lào Cai. Đồng thời, sở này cũng chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ GTVT và Bộ Xây dựng.

Sở GTVT - Xây dựng tỉnh Lào Cai có 26 nhiệm vụ và quyền hạn, trong đó có việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông, ủn tắc giao thông…; tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện việc cấp, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng; tổ chức lập các loại quy hoạch, chương trình phát triển đô thị…

Về cơ cấu tổ chức bộ máy, Sở GTVT - Xây dựng có GĐ và không quá 3 phó GĐ. Trong đó, giám đốc sở là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Bộ GTVT, Bộ Xây dựng theo quy định.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với GĐ và phó GĐ sở do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo quy định.

Sở GTVT - Xây dựng Lào Cai có 10 phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Văn phòng; Thanh tra; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật; Phòng Quản lý giao thông; Phòng Quy hoạch - Kiến trúc; Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản; Phòng Quản lý xây dựng; Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng.

Sở có 1 tổ chức thuộc Sở là Chi cục Giám định xây dựng, 6 đơn vị sự nghiệp thuộc sở, 1 đơn vị sự nghiệp thuộc Chi cục là Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng và 2 đơn vị sự nghiệp thuộc Phòng là Trạm Quản lý vận tải cửa khẩu Quốc tế và Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Lào Cai.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/7.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2016 - 2021 vào ngày 20 - 21/6 đã thông qua Nghị quyết hợp nhất Sở GTVT và Sở Xây dựng thành Sở GTVT - Xây dựng tỉnh Lào Cai.

Trao đổi với VietNamNet về quyết định này của tỉnh Lào Cai, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, Lào Cai là tỉnh đi đầu trong việc hợp nhất, sáp nhập một số sở có nhiệm vụ, chức năng tương đồng.

"Tôi hoàn toàn ủng hộ việc Lào Cai hợp nhất Sở GTVT với Sở Xây dựng", Thứ trưởng nói và thông tin thêm, hiện một số tỉnh cũng đang tính toán sáp nhập một số sở có chức năng nhiệm vụ tương đồng như Sở KHCN với Sở GD-ĐT.

10 năm hợp nhất: Hà Nội sắp xếp ‘ghế’ cán bộ như thế nào?

10 năm hợp nhất: Hà Nội sắp xếp ‘ghế’ cán bộ như thế nào?

Sau hợp nhất, số lượng cán bộ công chức của Hà Nội lên đến hơn 100 ngàn người. Chất lượng trình độ cán bộ không đồng đều.

Hợp nhất sở: Nên thi tuyển chức giám đốc

Hợp nhất sở: Nên thi tuyển chức giám đốc

Nếu hợp nhất sở, dôi dư ra 10 giám đốc sở chẳng hạn, nhưng chỉ cần 1 thì tổ chức thi tuyển công khai, minh bạch để bổ nhiệm lại.

Hợp nhất sở: Không để lây lan tình trạng thừa cấp phó

Hợp nhất sở: Không để lây lan tình trạng thừa cấp phó

Ủy viên UB Pháp luật của QH Phạm Văn Hoà lưu ý kinh nghiệm từ những đợt sáp nhập sở trước đây, không để lây lan việc thừa cấp phó thời gian dài.

Những sở nào sẽ được hợp nhất, sáp nhập?

Những sở nào sẽ được hợp nhất, sáp nhập?

Bộ Nội vụ đề xuất hợp nhất, sáp nhập 17 sở, ngành; giảm tối thiểu 46 - 88 sở, ngành trong cả nước.

Đề xuất hợp nhất một số bộ

Đề xuất hợp nhất một số bộ

Đoàn giám sát của QH đề nghị nghiên cứu hợp nhất một số bộ có chức năng, đối tượng và phạm vi lĩnh vực quản lý gần nhau.

Thu Hằng