Ngày 13/12, Bộ Nội vụ và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) tổ chức tập huấn trực tuyến cho đội ngũ tham gia khảo sát sự hài lòng của người dân với thái độ phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022. 

Theo Bộ Nội vụ, một trong những điểm mới, quan trọng nhất của đợt điều tra năm 2022 là chú trọng đo lường cảm nhận của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, thay vì đánh giá mức độ hài lòng của người dân với từng dùng dịch vụ công như các năm trước. 

Việc đo lường sẽ được dựa trên những thông tin người dân có được qua các kênh thông tin hay sự trải nghiệm, quan sát, đánh giá tổng thể của người dân với cơ quan hành chính tại địa phương. Cũng vì thế, thiết kế nội dung của phiếu điều tra, cách chọn mẫu năm 2022 sẽ có nhiều điểm mới, khác biệt so với những năm trước.

Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ nhấn mạnh, việc khảo sát, đo lường cảm nhận của người dân và các tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước có ý nghĩa rất lớn. Đây là một trong những kênh thông tin, dữ liệu quan trọng để phục vụ tốt hơn cho công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, đặc biệt là đổi mới, cải cách dịch vụ hành chính công, nâng cao chất lượng phục vụ theo hướng lấy người dân làm trung tâm.

“Qua đợt điều tra này, người dân cũng phát huy vai trò, khả năng và trách nhiệm của mình trong việc góp phần xây dựng bộ máy hành chính của địa phương”, ông Phạm Minh Hùng nhận định.

Ông Phạm Minh Hùng nhấn mạnh, tham gia khảo sát, người dân được thoải mái bày tỏ chính kiến, cảm nhận với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương.

Cụ thể, thay vì khảo sát, lấy ý kiến những người dân trực tiếp tham gia giải quyết thủ tục hành chính và nhận kết quả tại cơ quan hành chính như các năm trước, năm nay việc khảo sát hướng đến đối tượng rộng hơn là những người dân nói chung ở cấp cơ sở.

Bộ câu hỏi cũng được cải tiến theo hướng toàn diện hơn và liên quan trực tiếp đến người dân bao gồm ý kiến về cơ chế, chính sách kinh tế - xã hội của địa phương, các chính sách liên quan đến cung ứng dịch vụ công. 

Việc chọn mẫu tuân thủ theo phương pháp chọn mẫu khoa học, ngẫu nhiên phân tầng, theo đặc điểm của đơn vị hành chính, vừa đảm bảo tính đại diện cũng như số lượng, cơ cấu mẫu phù hợp với thực tế. Việc phát phiếu, thu phiếu đảm bảo tuyệt đối tính khách quan, trung thực, hoàn toàn không có sự định hướng hay can thiệp cách trả lời đối với bất kỳ người dân nào. 

Đợt điều tra, khảo sát năm nay sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 31/12. (Ảnh minh họa)

Đại diện Bộ Nội vụ nhấn mạnh, việc trả lời phiếu là hoàn toàn tự nguyện, người dân được thoải mái bày tỏ chính kiến, cảm nhận của mình với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương. Một điểm mới nữa là sau khi điều tra viên phát phiếu tại từng hộ, người dân sẽ có từ 1 - 2 ngày cân nhắc, suy nghĩ, trao đổi với các thành viên để trả lời. 

Mặc dù thời gian điều tra không còn nhiều, nội dung điều tra có sự thay đổi, tuy nhiên Phó Tổng giám đốc Vietnam Post Nguyễn Kiên Cường khẳng định, với kinh nghiệm nhiều năm tham gia điều tra xã hội học, lực lượng điều tra viên của Bưu điện trên toàn quốc sẽ hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng công việc được giao. 

Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương trên cả nước đã triển khai nhiều giải pháp để từng bước nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công cung cấp cho người dân, doanh nghiệp: