Dự chương trình có ông Uông Chu Lưu - Chủ tịch Uỷ ban Hòa bình Việt Nam; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ cùng đại diện các bộ, ban, ngành ở Trung ương và tỉnh Ninh Bình cùng đông đảo các chư vị, tăng ni, phật tử.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Chương trình Giáo dục Hòa bình của Ủy ban Hòa bình Việt Nam với mục đích cầu cho thế giới thanh bình, quốc gia hưng thịnh, nhân dân an lạc, cuộc sống ấm no. Đồng thời sự kiện nhằm tuyên truyền tới người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống dân tộc, tinh thần yêu nước, qua đó giáo dục về văn hóa và tư tưởng hòa bình của dân tộc Việt Nam. 

Tại thời điểm nền hoà bình chung đang gặp nhiều thử thách, Lễ cầu quốc thái dân an, hoà bình thế giới được tổ chức sẽ mang đến nhiều giá trị thiết thực và ý nghĩa, giúp lan tỏa những giá trị của hòa bình qua đó góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam thái bình, thịnh vượng, hùng cường và một thế giới hòa bình, không còn chiến tranh. 

Cùng với Lễ cầu quốc thái dân an, hòa bình thế giới, chiều cùng ngày Ủy ban Hòa bình Việt Nam phối hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Ninh Bình tổ chức buổi chia sẻ thông tin về hòa bình tại chùa Bái Đính (Ninh Bình). Dự sự kiện có Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam; Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo tỉnh Ninh Bình; đại diện Ủy ban Hòa bình thành phố Hà Nội, Hải Phòng; đại diện Ủy ban Việt Nam Đoàn kết và Hợp tác Á-Phi-Mỹ La-tinh, cùng đông đảo tăng ni, phật tử và nhân dân. 

Đồng chí Uông Chu Lưu khẳng định: "Đây là hoạt động thuộc Chương trình giáo dục hòa bình của Ủy ban Hòa bình Việt Nam trong năm 2022. Tuyên ngôn Vì một thế giới hòa bình của Liên hợp quốc là thông điệp chung nhắc nhở chúng ta từng ngày phải nỗ lực gìn giữ hòa bình: hòa bình trong chính mình, hòa bình chung quanh cộng đồng, hòa bình cho đất nước và hòa bình cho thế giới". 

Những năm gần đây, thế giới đã và đang trải qua nhiều thời khắc khó khăn, thách thức; môi trường hòa bình có những diễn biến khó lường, phức tạp. Ủy ban Hòa bình Việt Nam đã xây dựng Chương trình giáo dục hòa bình nhằm mục đích nâng cao nhận thức về hòa bình, về văn hóa hòa bình cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Trong khuôn khổ Chương trình, Ủy ban Hòa bình Việt Nam đã phối hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam và một số địa phương, một số trường đại học, tổ chức nhiều hoạt động về hòa bình; thành lập một số câu lạc bộ hòa bình. 

Nhận thức được tầm quan trọng và sự cần thiết của văn hóa hòa bình trong thời đại mới, Ủy ban Hòa bình Việt Nam đã xây dựng Chương trình giáo dục hòa bình nhằm nâng cao nhận thức về hòa bình, về văn hóa hòa bình cho nhân dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, thế hệ kế cận, quyết định định hướng hòa bình của đất nước; từ đó đóng góp vào công cuộc xây dựng hòa bình chung của thế giới.

Ngay sau buổi chia sẻ thông tin, các đại biểu, tăng ni phật tử và nhân dân đã thực hiện nghi lễ dâng hương tại điện Tam thế, cùng cầu nguyện quốc thái dân an, đất nước cường thịnh, thế giới không còn chiến tranh. 

  Duy Khánh, Ngân Phương, Trần Khánh