Lê Xuân Thân

Cập nhập tin tức Lê Xuân Thân

Rất nhiều vấn đề địa phương phải hỏi Trung ương, tỉnh phải hỏi bộ trưởng

Tranh luận về lý do vì sao cán bộ sợ trách nhiệm không dám làm, đại biểu nêu thực tế rất nhiều vấn đề văn bản quy định chưa rõ nên địa phương phải hỏi Trung ương, tỉnh phải hỏi bộ trưởng.

Đề xuất có Luật bảo vệ người dám nghĩ, dám làm để tạo đột phá

Đại biểu Quốc hội đề xuất nghiên cứu, xây dựng Luật bảo vệ người dám nghĩ, dám làm để tạo đột phá tăng trưởng cho đất nước.

Đại biểu Quốc hội mong sớm sửa Luật Đất đai

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho biết, Luật Đất đai (sửa đổi) là dự án luật phức tạp, có  tác động lớn tới xã hội, cần nhiều thời gian nghiên cứu. Nhưng nhiều ĐBQH cho rằng cần sớm sửa đổi luật này.