Dưới đây là lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2023 của sinh viên các trường đại học phía Nam:

TRƯỜNG LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2023
Trường ĐH Kinh tế TP.HCM  Toàn thể giảng viên và sinh viên được nghỉ 3 ngày. Thời gian nghỉ từ 31/12/2022 đến hết 2/1/2023.
Trường ĐH Công nghệ TP.HCM  Giảng viên và sinh viên được nghỉ 2 ngày, từ 1/1/2023 đến hết 2/2.
Trường ĐH Tôn Đức Thắng Giảng viên và sinh viên được nghỉ 2 ngày, từ 1/1/2023 đến hết 2/2.
Trường ĐH Hoa Sen Giảng viên và sinh viên được nghỉ 2 ngày, từ 1/1/2023 đến hết 2/2.
Trường ĐH Văn Hiến Toàn thể giảng viên và sinh viên được nghỉ 2 ngày, từ 1/1/2023 đến hết 2/2.
Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM Giảng viên và sinh viên được nghỉ 2 ngày, từ 1/1/2023 đến hết 2/2.
Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM Giảng viên và sinh viên được nghỉ 2 ngày, từ 1/1/2023 đến hết 2/2.
Trường ĐH Sài Gòn Giảng viên và sinh viên được nghỉ 2 ngày, từ 1/1/2023 đến hết 2/2.
Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM Giảng viên và sinh viên được nghỉ 3 ngày, từ 31/12/2022 đến hết 2/2/2023.
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) Giảng viên và sinh viên được nghỉ 2 ngày, từ 1/1/2023 đến hết 2/2.
Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM Giảng viên và sinh viên được nghỉ 3 ngày, từ 31/12/2022 đến hết 2/2/2023.
Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) Giảng viên và sinh viên được nghỉ 2 ngày, từ 1/1/2023 đến hết 2/2.
Trường ĐH Sư phạm TP.HCM Giảng viên và sinh viên được nghỉ 2 ngày, từ 1/1/2023 đến hết 2/2.
Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) Giảng viên và sinh viên được nghỉ 3 ngày, từ 31/12/2022 đến hết 2/1/2023.
Trường ĐH Mở TP.HCM  Giảng viên và sinh viên được nghỉ 2 ngày, từ 1/1/2023 đến hết 2/2.
Trường ĐH Cần Thơ Giảng viên và sinh viên được nghỉ 2 ngày, từ 1/1/2023 đến hết 2/2.
Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM Toàn thể giảng viên và sinh viên được nghỉ 3 ngày, từ 31/12/2022 đến hết 2/1/2023.