Bậc mầm non, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên tựu trường vào ngày 28/8. Riêng đối với bậc tiểu học, các khối lớp 2, 3, 4, 5 tựu trường vào ngày 28/8, lớp 1 tựu trường vào ngày 21/8.

Tất cả bậc học sẽ đồng loạt khai giảng vào ngày 5/9; bế giảng năm học từ ngày 26 đến 31/5/2024.

Học sinh TP.HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Học kỳ 1 diễn ra từ ngày 5/9/2023 đến ngày 13/1/2024 với 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

Học kỳ 2 diễn ra từ ngày 15/1/2024 đến ngày 25/5/2024. Học sinh có 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

Riêng đối với hệ giáo dục thường xuyên, lớp 6, 7, 8, 10, 11 có 18 tuần thực học; lớp 9 và 12 có 16 tuần thực học trong học kỳ 1, thời gian còn lại cho các hoạt động khác.

Tương tự, trong học kỳ 2, các lớp 6, 7, 8, 10, 11 hệ giáo dục thường xuyên có 17 tuần thực học, lớp 9 và 12 có 16 tuần thực học, thời gian còn lại cho các hoạt động khác.

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn từ ngày 5/2/2024 (tức 26 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày 18/2/2024 (tức mùng 9 tháng Giêng âm lịch). Như vậy, học sinh sẽ nghỉ tết trong 14 ngày, gần tương đương những năm trước đây.

Tết Nguyên đán 2023 học sinh TP.HCM được nghỉ 12 ngày.

Tết Nguyên đán 2022, học sinh TP.HCM cũng được nghỉ 9 ngày, tuy nhiên do dịch Covid-19, gần như các trường học duy trì học trực tuyến sau Tết (trừ lớp 9 và 12).

Tết Nguyên đán 2021 học sinh TP.HCM 11 ngày. Còn các năm trước đó thời gian nghỉ Tết của học sinh TP.HCM thường 15-16 ngày.