- Với mồi nhử “lợi nhuận cao” cùng với biển hiệu, hình ảnh, giấy tờ nhập nhèm mượn danh Bộ Quốc phòng, Liên kết Việt đã chiếm đoạt của hơn 60.000 nạn nhân với hơn 1.900 tỷ đồng.

{keywords} 

VietNamNet

Thiết kế Infographic: Adamo Studio