Linh hoạt các hình thức, phương pháp tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng, ban hành 05 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền Luật CSB giai đoạn 2019-2023 và năm 2020 tới các địa phương, cơ quan, đơn vị,

Ban hành 05 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện

Năm ngoái, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, trực tiếp là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023” (Đề án) tại tất cả các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng.

{keywords}
Ảnh minh họa

 

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) đã chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế/Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan tham mưu cho Bộ Quốc phòng ban hành 05 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2019 -2023 và năm 2020 tới các địa phương, cơ quan, đơn vị, gồm:

- Quyết định số 5412/QĐ-BQP ngày 21/11/2019 của Bộ Quốc phòng  về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019-2023;

- Kế hoạch số 1783/KH-BCĐ ngày 28/02/2020 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án về họp Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch của BQP triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2019-2023;

- Kế hoạch số 3802/KH-BCĐ ngày 13/4/2020 của Ban Chỉ đạo Đề án về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023” năm 2020;

- Kế hoạch số 12921/KH-BTL ngày 24/10/2020 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển về Biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam;

- Quyết định số 2307/QĐ-BQP ngày 23/7/2020 của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Quá trình triển khai thực hiện, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, chấn chỉnh, kịp thời khắc phục những hạn chế, nhất là cấp cơ sở; phát huy, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, chỉ đạo, hướng dẫn vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tiễn (nhất là trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid - 19), qua đó hoàn thành các nội dung đã xác định trong Đề án, đạt được kết quả thiết thực.

Cùng với đó, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án đã tham mưu cho Bộ Quốc phòng giúp Chính phủ tổ chức thành công Hội nghị Trực tuyến tập huấn toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam, cung cấp cho cán bộ lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong quản lý, bảo vệ biển đảo; nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các văn bản chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Đối với các địa phương, đơn vị, trên cơ sở Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Đề án các ban, bộ, ngành, tỉnh, thành phố và các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án năm 2020; quan tâm củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc ở  các cấp, phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, đề xuất, hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án phù hợp thực tế từng địa bàn, đối tượng, điển hình nhất là trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, đã nghiên cứu, lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp, triển khai nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển tới Nhân dân trên địa bàn các tỉnh, thành trong cả nước, trước hết là Nhân dân trên địa bàn 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển.

Theo Báo cáo kết quả thực hiện, thông qua công tác tuyên tuyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã giúp cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân nâng cao nhận thức về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam và ý thức chấp hành pháp luật, tích cực phối hợp với Cảnh sát biển thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, phòng chống vi phạm, tội phạm trên biển, phát huy sức mạnh của các cấp, các ngành và quần chúng Nhân dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, giữ vững an ninh, an toàn, bảo vệ môi trường trên các vùng biển được phân công.

Gắn với triển khai thực hiện các chương trình, đề án của địa phương

Năm 2021, trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự, an toàn biển đảo diễn biến khó lường, tình hình dịch bệnh Covid - 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát biển ngày càng đa dạng, nặng nề, Ban Chỉ đạo Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển cấp Bộ Tư lệnh xác định: tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị; phát huy trách nhiệm của cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các cấp trong triển khai thực hiện các nội dung của Đề án đã được xác định trong kế hoạch năm 2021 gắn với triển khai thực hiện các chương trình, đề án của địa phương.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong Lực lượng tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, huyện đảo và ven biển nhân rộng các mô hình, cách làm tốt; thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền thực hiện Đề án.

Đặc biệt, trong năm 2021, Ban Chỉ đạo cấp Bộ Tư lệnh sẽ tập trung chỉ đạo Cục Chính trị, Cục Nghiệp vụ và pháp luật Cảnh sát biển phối hợp chặt chẽ với Báo Quân đội Nhân dân; Vụ Pháp chế/BQP; Trung tâm PT-TH Quân đội; Cục Tuyên huấn/TCCT và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức thành công Cuộc Thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam trong phạm vị toàn quốc.

Thanh Thủy - Ảnh Giao Linh

tin nổi bật

Lai Châu tăng tốc chuyển đổi số, thúc đẩy kinh tế số

Lai Châu đang tập trung tăng tốc triển khai chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực để hướng tới mục tiêu tiếp tục xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, nâng cao thứ hạng chuyển đổi số của tỉnh trên cả nước.

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I: Cơ hội kết nối, phát huy giá trị kinh tế về Sen

Tối 19/9, Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I – năm 2022 đã diễn ra thành công rực rỡ tại thành phố Cao Lãnh. Trong 3 ngày, từ 19–21/5, Lễ hội Sen Đồng Tháp dự kiến đón khoảng 10.000 lượt người đến tham quan, trải nghiệm.

Lai Châu: Gắn kết bản sắc văn hóa với phát triển du lịch

Với các chính sách thông thoáng, nhiều giải pháp hướng tới an toàn, thân thiện, hấp dẫn, du lịch Lai Châu đang trên đà khởi sắc.

Đảm bảo tiến độ, chất lượng Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Lập Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị cũng như các đơn vị ban ngành liên quan.

Chuyển biến tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng ở Nam Định

Thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng của tỉnh Nam Định đã đạt nhiều kết quả tích cực, kịp thời bàn giao mặt bằng để triển khai các dự án đảm bảo tiến độ.

Nam Định thuộc nhóm trung bình cao của cả nước về xếp hạng PAPI

Năm 2021, Nam Định đạt 43,81 điểm, nằm trong nhóm trung bình cao của cả nước về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Nam Định đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính

Nhiệm vụ xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Nam Định bước đầu đã đạt những kết quả rất tích cực.

Đồng Tháp: Khai mạc Lễ hội Sen lần thứ nhất vào ngày 19/5

Lễ Hội Sen Đồng Tháp lần thứ 1 năm 2022 với chủ đề "Sen Ngày Mới" sẽ khai mạc vào ngày 19/5. Đây được xem là một sự kiện Văn hoá - Du lịch - Nghệ thuật - Thể thao đặc biệt hướng đến việc trở thành một sự kiện thường niên của Đồng Tháp.

Đồng Tháp: Ra mắt Chuyên trang Lễ hội Sen

Ban Tổ chức Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I – năm 2022 vừa ra mắt Chuyên trang Lễ hội Sen, cung cấp các thông tin chính thống liên quan đến Lễ hội phục vụ độc giả và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục, bệnh viện

Hôm qua (12/5), UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục, bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn năm 2022.

Nam Định sắp có cầu Bến Mới vượt sông Đáy

Cầu Bến Mới trên Quốc lộ 38B vượt sông Đáy (Nam Định) thuộc Dự án dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối sử dụng vốn vay Quỹ Hợp tác và Phát triển kinh tế (EDCF) vừa được khởi công.

Bình Phước: Đặt mục tiêu 70% người dân thành thạo ứng dụng “Binh Phuoc Today”

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 9/3/2022 về Phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước đã nâng cấp và hoàn thiện ứng dụng “Binh Phuoc Today” sử dụng trên thiết bị thông minh.

Lai Châu: Kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo bền vững

Ngay từ đầu năm 2022, tỉnh Lai Châu đã triển khai nhiều hoạt động liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nam Định quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ các công trình trọng điểm

Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngay từ những tháng đầu năm có ý nghĩa quan trọng. Điều này giúp cho toàn tỉnh Nam Định hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2022.

Kết nối vùng kinh tế biển Nam Định với tuyến cao tốc Bắc Nam

Dự án đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình mở ra không gian phát triển về đô thị, công nghiệp, nhất là vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với tuyến giao thông huyết mạch quốc gia.