Tất cả những thay đổi dưới đây đều đang được thử nghiệm trên máy chủ PBE để chuẩn bị cho bản cập nhật 10.4. Lưu ý rằng, vì chúng vẫn đang trong quá trình THỬ NGHIỆM nên mọi thứ có thể thay đổi vào phút chót.


1/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ

  Quăng Dải Băng (Q)

 • Thời gian hồi chiêu hoàn trả từ 8 giây mọi cấp về lại 10/9.5/9/8.5/8 giây.

  Lời Nguyền Xác Ướp U Sầu (R)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 150/130/110 xuống 130/115/100 giây.

  Xuất Huyết (Nội tại)

 • [Mới] Hiệu ứng Xuất Huyết của Darius gây lên quái rừng 120% sát thương.

  Tàn Sát (Q)

 • [Mới] Giờ hồi máu khi khi gây sát thương bằng lưỡi rìu lên quái rừng.

  Gươm Ánh Trăng (Nội tại)

 • [Mới] Giờ gây 150% sát thương lên quái rừng.

  Phán Quyết (E)

 • [Mới] Giờ gây 150% sát thương lên quái rừng.

  Kiếm Tinh Hỏa (E)

 • Nội tại: Tỉ lệ SMCK cộng thêm hoàn trả từ 15% về lại 10%.

 Sett

 • Lượng máu hồi lại cơ bản giảm từ 9.25 xuống 8.

 • Máu thay đổi từ 529.04 (+78 mỗi cấp) thành 535 (+74 mỗi cấp).
 • Năng lượng thay đổi từ 350.8 (+60 mỗi cấp) thành 375 (+40 mỗi cấp).
 • Sát thương cơ bản giảm từ 50.04 xuống 50.

  Vẫn Tinh (Q)

 • Hồi phục khi có hiệu ứng Hồi Sức tăng từ 30/40/50/60/70 lên 40/50/60/70/80.
 • Thời gian duy trì hiệu ứng Hồi Sức giảm từ 5 xuống 2.5 giây.
 • Tốc độ di chuyển giảm từ 15/17.5/20/22.5/25% xuống 10/12.5/15/17.5/20%.
  • So với hiện tại: Giảm từ 15/20/25/30/35% xuống 10/12.5/15/17.5/20%

  Tinh Tú Hộ Mệnh (W)

 • Năng lượng tiêu hao hoàn trả từ 40/45/50/55/60 về lại 50/55/60/65/70.
 • Hồi phục khi có hiệu ứng Hồi Sức tăng từ tăng từ 30/40/50/60/70 lên 40/50/60/70/80
 • Lượng máu tối đa tiêu hao khi ảnh hưởng bởi hiệu ứng Hồi Sức thay đổi từ [nếu sử dụng khi bị ảnh hưởng bởi Hồi Sức, Soraka sẽ không tiêu hao lượng máu tôi đa] thành [nếu sử dụng khi bị ảnh hưởng bởi Hồi Sức, lượng máu tối đa tiêu hao giảm đi 40/55/70/85/100%].

  Lưỡi Dao Kết Liễu (Nội tại)

 • [Mới] Hiệu ứng Trúng Thương của Talon gây 120% sát thương lên quái rừng.

  Khinh Thường Kẻ Yếu (Nội tại)

 • [Mới] Giờ gây thêm 50% sát thương lên quái rừng và tối đa là [200/350/500 ở các câp 1/7/17] sát thương lên quái rừng.

  Đồng Hồ Ngưng Đọng

 • Giá tiền tăng từ 600 lên 650 Vàng.

   Thú Tượng Thạch Giáp

 • Giá tiền hợp thành giảm từ 380 xuống 330 Vàng.
  • Do giá Đồng Hồ Ngưng Đọng tăng

  Giáp Thiên Thần

 • Giá tiền hợp thành giảm từ 100 xuống 50 Vàng.
  • Do giá Đồng Hồ Ngưng Đọng tăng

  Đồng Hồ Cát Zhonya

 • Giá tiền hợp thành giảm từ 300 xuống 250 Vàng.
  • Do giá Đồng Hồ Ngưng Đọng tăng

  Gươm của Vị Vua Vô Danh &  Hoàng Quyền Vô Danh (trang bị nâng cấp của Ornn)

  Rìu Tiamat &  Rìu Mãng Xà &  Rìu Đại Mang Xà

 • Hoàn trả lại tất cả các thay đổi trước đó.

2/ CẬP NHẬT ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÝ

 Nguyên Tố Tinh Thể

 • 2 tướng: Sát thương tối đa phải nhận ở một đòn đánh hoàn trả từ 120 về lại 100.

  Nguyên Tố Băng

 • 2 tướng: Sát thương phép tăng từ 50 lên 75.
 • 4 tướng: thương phép tăng 125 lên 150.
 • 6 tướng: thương phép tăng 250 lên 300.

  Malphite

 • Sát thương hoàn trả từ 150/250/1000 về 150/300/1000.

  Master Yi

 • Thời gian duy trì tốc độ đánh và sát thương cộng thêm hoàn trả từ 8 về 6 giây.

  Nami

 • Sát thương hoàn trả từ 100/200/1000 về 100/200/300.
 • Sát thương gia tăng cho đồng minh hoàn trả từ 50/75/500 về 25/50/300.

  Senna

 • Sát thương hoàn trả từ 100/200/300 về 50/100/150.
 • Thời gian duy trì sát thương cộng thêm cho đồng minh hoàn trả từ 4 về 5 giây.
 • Sát thương cộng thêm cho đồng minh giảm từ 25/60/100 xuống 20/45/70.
  • So với hiện tại: Tăng từ 15/40/65 to 20/45/70

  Taliyah

 • Thời gian hất tung hoàn trả từ 1.5 về lại 2 giây.

3/ KHÁC

Aphelios giờ sẽ hiển thị vũ khí phụ ở bên phải thanh máu (xem chi tiết TẠI ĐÂY).

Chỉnh sửa Splash Art

Katarina Huyết Nguyệt

Master Yi Huyết Nguyệt

Gnar_G (Theo Surrender@20)