Tất cả những thay đổi dưới đây đều đang được thử nghiệm trên máy chủ PBE để chuẩn bị cho bản cập nhật 9.19. Lưu ý rằng, vì chúng vẫn đang trong quá trình THỬ NGHIỆM nên mọi thứ có thể thay đổi vào phút chót.


1/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG

  Bàn Tay Hỏa Tiễn (Q)

 • Tầm tăng từ 1050 lên 1150.

  Tăng Tốc (W)

 • Tốc độ đánh cộng thêm hoàn trả từ 50/60/70/80/90% về lại 30/38/46/54/62%.

  Trường Điện Từ (R)

 • Điểm cộng dồn tối đa tăng từ 2 lên 3.

  Nanh Độc (E)

 • Sát thương cường hóa tăng từ 10/30/50/70/90 lên 20/40/60/80/100.

  Say Quá Hóa Cuồng (W)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 5 lên 6 giây.
 • Sát thương theo % máu tối đa của mục tiêu giảm từ 8% xuống 7%.

 • Sát thương giảm từ 69 xuống 68.
  • So với hiện tại: Tăng từ 66 lên 68

 • Máu cơ bản hoàn trả từ 500 về lại 488.
 • Sát thương hoàn trả từ 56 về lại 55.536.

  Nội Hỏa (Q)

 • Tỉ lệ SMPT giảm từ 60% xuống 40%.

 Ornn

  Chế Tạo Tại Chỗ (Nội tại)

 • Cấp độ yêu cầu để chế tạo được những món trang bị nâng cấp giảm từ 13 xuống 12.

  Tam Bội Kiếm (Q)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 12 lên 13 giây.

  Kình Lực (W)

 • Tỉ lệ SMCK hoàn trả từ 130% SMCK cộng thêm về lại 100% SMCK cộng thêm.

  Anh Dũng (E)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 14/13/12/11/10 xuống 12/11/10/9/8 giây.

  Lưỡi Kiếm Lưu Đày (R)

 • Sát thương tối thiểu của Chém Gió hoàn trả từ [175/250/325 (+90% SMCK cộng thêm)] về lại [100/150/200 (+60% SMCK cộng thêm)].
 • % sát thương gia tăng dựa vào lượng máu đã mất của mục tiêu hoàn trả từ [0-100%] về lại [0-200%].

  Lò Luyện Hồn (W)

 • Năng lượng hoàn trả từ 55/62/69/76/83 về lại 65/70/75/80/85.

 • Giáp nhận thêm mỗi cấp độ giảm từ 2.5 xuống 2.
  • So với hiện tại: Giảm từ 3 xuống 2
 • Tốc độ đánh hoàn trả từ 0.711 về lại 0.645.

  Kháng Ma Thuật (Nội tại)

 • Hoàn trả tất cả những thay đổi trước đó.

  Quật Xích (Q)

 • Hoàn trả tất cả những thay đổi trước đó.

  Tráo Bài (E)

 • Tốc độ đánh cộng thêm tăng từ 10/15/20/25/30% lên 20/25/30/35/40%.
 • Sát thương tăng từ 55/80/105/130/155 lên 65/90/115/145/165.

  Bẻ Cong Không Gian (E)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 17/15.5/14/12.5/11 lên 18/16.5/15/13.5/12 giây.
  • So với hiện tại: Giảm từ 18/17/16/15/14 xuống 18/16.5/15/13.5/12 giây

  Liên Hoàn Tam Kích (Q)

 • Sát thương tăng từ 20/25/30/35/40 lên 20/28/36/44/52.

  Phong Lôi Thương (W)

 • Khả năng làm chậm hoàn trả từ 70% về lại 50%.

  Can Trường (E)

 • Khả năng làm chậm hoàn trả từ 30/40/50/60/70% về lại 30%.

  Phân Bào (Nội tại)

 • Lượng máu tối đa hồi lại tăng từ 4% lên [4/5/6/7% dựa vào cấp độ R].
 • Thời gian hồi chiêu giờ có thể ping.

2/ CHỈNH SỬA SPLASH ART

Majestic Empress Morgana

 

Valiant Sword Riven

 

Gnar_G (Theo Surrender@20)