Một lạnh lùng, nóng bỏng, một trong sáng mạnh mẽ, hai cosplayer này thực sự 'đốn ngã' trái tim của bao người xem.

Monkey