Cụ thể, theo phản ánh của phụ huynh, Ban phụ huynh lớp 9/10 Trường THCS Lê Quý Đôn (Quận 3, TP.HCM) đã đưa ra một bảng dự chi năm học 2022-2023 với 17 hạng mục.

Bảng dự chi quỹ phụ huynh hết hơn 165 triệu đồng của lớp 9/10

Tổng số tiền dự chi cho các hạng mục là 165.200.000 đồng. Trong đó 2 hạng mục cần chi nhiều nhất với mức 20 triệu đồng/mục là Hoạt động ngoại khóa, văn nghệ; Chụp hình + phim + kỷ yếu cuối năm.

Có 4 hạng mục cần chi 15 triệu đồng/mục là Gửi giáo viên chủ nhiệm hoạt động học kỳ 1, Gửi giáo viên chủ nhiệm hoạt động học kỳ 2, Quà học kỳ 1, Quà học kỳ 2.

Mục hoa + quà 20/11 và Tết âm lịch cho các bộ phận dự chi hết 13 triệu đồng/mục.

Trong bảng dự chi cũng có những khoản như Tiền điện học kỳ 1, Tiền điện học kỳ 2, mỗi hạng mục 6 triệu đồng; Đồng phục học sinh 10 triệu đồng.

Tổng chi phí cần cho đến hết cả năm học là 165.200.000 đồng. Lớp có 52 học sinh, dự kiến mỗi em đóng 3,176 triệu đồng.

Do khoản đóng khá lớn, nên lớp này dự kiến chia ra đóng theo từng học kỳ, mỗi học sinh 1,5 triệu/đồng/học kỳ. 

Trường THCS Lê Quý Đôn (Quận 3, TP.HCM)

Được biết sau khi Ban đại diện Cha mẹ học sinh của lớp đưa ra bản kế hoạch thu chi này, có phụ huynh ủng hộ nhưng cũng có những người không đồng tình.

Ngay khi nắm được thông tin ông Nguyễn Văn Diệu - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn - đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm thông báo với phụ huynh lớp 9/10 dừng việc thu tiền, đồng thời thực hiện nguyên tắc “Cần tới đâu thu tới đó, cần tới đâu bàn tới đó”, đảm bảo việc thu đủ, chi đủ.