Luật phát triển công nghiệp

Cập nhập tin tức Luật phát triển công nghiệp

VCCI ủng hộ xây dựng Luật phát triển công nghiệp

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương thể hiện quan điểm hoàn toàn ủng hộ việc xây dựng một đạo luật về phát triển công nghiệp, nhưng thiết kế chính sách cần có các đột phá hơn nữa.

Thêm 8.665 doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo thành lập mới

Công nghiệp chế biến, chế tạo 6 tháng đầu năm 2021 vẫn tiếp tục tăng trưởng tốt với 8.665 doanh nghiệp thành lập mới tăng 9,6% về số doanh nghiệp và tăng 74,2% về vốn đăng ký so với 6 tháng đầu năm 2020.

68,2% DN công nghiệp chế biến chế tạo sản xuất kinh doanh tốt lên

Tổng cục Thống kê cho biết, trong bối cảnh dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường, hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo quý II/2021 vẫn có những dấu hiệu tích cực.

Bộ Công Thương đề xuất ban hành Luật Phát triển công nghiệp

Bộ Công Thương vừa có đề xuất về việc xây dựng Luật Phát triển công nghiệp nhằm tạo hành lang pháp lý vững chắc thực hiện mục tiêu Việt Nam có nền công nghiệp hiện đại theo chủ trương của Đại hội Đảng XIII đề ra. 

Tạo một cú hích mới, Bộ Công thương đề xuất điều chưa từng có

Bộ Công Thương đánh giá cho đến nay, trong khi hầu hết các phân ngành công nghiệp còn lại đã có Luật riêng để điều chỉnh, thì các hoạt động trong ngành chế biến, chế tạo lại chưa có luật riêng.