luật trưng cầu ý dân

Cập nhập tin tức luật trưng cầu ý dân

Trưng cầu ý dân những quyết định về chủ quyền, lãnh thổ

Các vấn đề đặc biệt quan trọng về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích quốc gia, phải được đưa ra trưng cầu ý dân.

Trưng cầu ý dân: Quá bán phiếu hợp lệ là có giá trị

Luật trưng cầu ý dân được QH thông qua chiều nay quy định khi một nội dung trưng cầu được quá nửa số phiếu hợp lệ tán thành là có giá trị thi hành.

Nhiều nước đã làm, Việt Nam sao vẫn 'nợ'?

Việc soạn thảo và ban hành luật về trưng cầu ý dân đã được đặt ra từ lâu, nhiều lần, đến nỗi có người gọi đây là món nợ của cơ quan lập pháp đối với dân.

QH không cần ra nghị quyết kết quả trưng cầu ý dân

Cơ quan thẩm tra cho rằng, QH không cần thiết phải ra nghị quyết xác nhận kết quả trưng cầu ý dân hay thông qua lại các nội dung đã được người dân biểu quyết tán thành.

Chọn mặt gửi quyền và 'thượng đế' dân

Làm gì để tránh những chính sách, pháp luật lơ lửng trên trời, những chính sách tréo ngoe, khiến người dân thấy sốc và ức chế?