Đó là một trong những ý kiến, đề xuất của giáo viên với Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Về điều này, Bộ GD-ĐT cho hay nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được hưởng các chính sách bao gồm: lương, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có), phụ cấp khu vực, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên và một số chính sách khác. 

Đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục công tác tại miền núi, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng một số ưu đãi như: được hưởng phụ cấp ưu đãi với mức cao hơn so với các nhà giáo dạy ở đồng bằng, thành phố; được hưởng thêm một số chế độ phụ cấp, trợ cấp khác như phụ cấp thu hút; phụ cấp công tác lâu năm; trợ cấp lần đầu.

Các thầy cô cũng được nhận trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thanh toán tiền tàu xe khi nghỉ phép hoặc nghỉ tết hàng năm, phụ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt, nước sạch; phụ cấp lưu động, trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Ảnh: Thanh Hùng

Theo Bộ GD-ĐT, trong những năm gần đây, mặc dù Chính phủ đã quan tâm nâng mức thu nhập cho giáo viên như: Phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên nghề, mở rộng tiêu chuẩn, tiêu chí nâng lương trước thời hạn cho giáo viên, nhân viên... Tuy nhiên, so với biến động về giá cả hàng hóa và tình hình kinh tế xã hội hiện nay, thu nhập của giáo viên vẫn đang ở mức thấp.

Hiện, Bộ GD-ĐT đã thống nhất với Bộ Nội vụ xếp lương theo trình độ chuẩn được đào tạo (Luật Giáo dục 2019). Theo đó, giáo viên mầm non mới được tuyển dụng sẽ được xếp ở hệ số lương khởi điểm 2,10; giáo viên tiểu học và THCS xếp ở hệ số lương khởi điểm là 2,34. 

Theo Bộ GD-ĐT, việc xếp lương theo trình độ chuẩn được đào tạo đã giúp cho giáo viên mới ra trường cải thiện một phần thu nhập. 

Trong thời gian tới, Bộ GD-ĐT tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất chính sách tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo bảo đảm không thấp hơn mức lương hiện hưởng theo tinh thần của Nghị quyết 27 của Chính phủ.

Bộ trưởng GD-ĐT trăn trở thu nhập rất thấp của nhân viên trường học

Cũng liên quan đến thu nhập, hiện nay, các vị trí nhân viên trường học (văn thư, thư viện, thiết bị, thí nghiệm, y tế trường học, kế toán...) tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập có thu nhập quá thấp so với mặt bằng chung. 

Do đó, một số ý kiến đề nghị Bộ GD-ĐT quan tâm phối hợp với các bộ, ngành liên quan có chính sách tăng lương, phụ cấp cho nhân viên trường học.

Về nội dung này, Bộ GD-ĐT cho biết hiện tại, các vị trí việc làm như viên chức giáo vụ, thiết bị thí nghiệm, nhân viên thư viện, văn thư, y tế trường học, kế toán… trong trường học được hưởng lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ. 

Những đối tượng này đều không được hưởng phụ cấp ưu đãi như giáo viên, chỉ hưởng lương, phụ cấp như các viên chức trong các ngành, lĩnh vực khác nên thu nhập rất thấp. 

Ảnh: Thanh Hùng

Theo Bộ GD-ĐT, Bộ trưởng GD-ĐT cũng đang rất trăn trở và thấu hiểu với đội ngũ, tuy nhiên, đây cũng là thực trạng chung trong tổng thể của chính sách tiền lương quốc gia hiện nay.

Do đó, trong thời gian tới, khi xây dựng chính sách tiền lương mới theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục quan tâm kiến nghị, đề xuất chế độ chính sách cho đội ngũ viên chức trong nhà trường, bảo đảm mức lương mới phù hợp với vị trí việc làm, tương xứng với tính chất, mức độ phức tạp của nhiệm vụ được giao; đáp ứng phần nào mong mỏi của các thầy cô giáo, nhân viên trong ngành.