Lý do chưa thể sáp nhập bộ ngành trong nhiệm kỳ 2021- 2026

Sáng nay, 22/7, Chính phủ trình Quốc hội cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 với 22 cơ quan, gồm 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ.

Theo đề nghị của Chính phủ, cơ cấu này giữ ổn định như khoá XIV. Cụ thể gồm các bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế.

Các cơ quan ngang bộ gồm: Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

Với cơ cấu này, Chính phủ giữ nguyên số lượng bộ ngành ổn định liên tục qua 4 khóa, từ khóa XII (2007-2011) đến nay.

Trong chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030, Chính phủ cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2030, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức Chính phủ theo hướng giảm hợp lý đầu mối các bộ, cơ quan ngang bộ và giảm tương ứng số cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; giảm mạnh đầu mối các tổ chức trung gian.

{keywords}
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trao đổi cùng Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng bên lề phiên họp Chính phủ. Ảnh: VGP

Như vậy, nhiệm kỳ này, Chính phủ chưa tính đến chuyện sáp nhập bộ ngành như Nghị quyết 18, Trung ương 6 khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đặt ra.

Trong các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể Nghị quyết 18 đưa ra có đề cập đến việc “tiếp tục nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của một số bộ, ngành, nhất là những bộ, ngành có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, trùng lắp để có giải pháp phù hợp và thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức, thu gọn đầu mối trong nhiệm kỳ tới (2021 – 2026) như ngành giao thông - xây dựng; tài chính - kế hoạch đầu tư; lĩnh vực dân tộc - tôn giáo…”

Ổn định bộ máy để chống dịch

Vậy vì sao câu chuyện sáp nhập bộ ngành chưa được Chính phủ đề ra trong nhiệm kỳ 2021 – 2026?

Theo lý giải của Chính phủ, trong quá trình xây dựng cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XV, cũng có những ý kiến đề xuất phương án đổi tên một số bộ, ngành và sắp xếp tổ chức, thu gọn đầu mối một số bộ, ngành có chức năng, nhiệm vụ tương đồng.

Chính phủ đã tổ chức nghiên cứu, thảo luận rất kỹ lưỡng, khoa học, thận trọng về việc này. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, Chính phủ phải tập trung chỉ đạo thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt chống dịch, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, chăm lo, giải quyết an sinh xã hội, ổn định đời sống, an toàn cho nhân dân, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Đồng thời, căn cứ kết quả công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ đã được Quốc hội đánh giá chung tại Nghị quyết số 161/2021, việc trước mắt giữ ổn định cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 là cần thiết, phù hợp.

Ngoài ra, Bộ Chính trị cũng đã kết luận và chỉ đạo: “Trước mắt giữ ổn định về tên gọi, cơ cấu tổ chức, số lượng các bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 như khóa XIV”.

Vì vậy, Chính phủ đề nghị với Quốc hội, trước mắt giữ ổn định về tên gọi, cơ cấu tổ chức, số lượng các bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 như khóa XIV.

Thời gian tới, Chính phủ sẽ chỉ đạo tiến hành tổng kết 20 năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy của Chính phủ từ khóa XII đến khóa XV một cách bài bản, khoa học, tổng thể, toàn diện. Trên cơ sở đó, xác định rõ hơn phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của các bộ, ngành.

Đồng thời nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các bộ, ngành trong tình hình mới.

Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp lại một số bộ, ngành có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Nghị quyết số 56 của Quốc hội gắn với việc xây dựng chiến lược cải cách hành chính đến năm 2030, định hướng 2045 để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Dự kiến giảm một Phó Thủ tướng

Theo chương trình, sau khi Chính phủ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội sẽ báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, các ĐBQH thảo luận ở đoàn về nội dung này.
 
Sáng mai, 23/7, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, sau khi thông qua cơ cấu tổ chức Chính phủ, Quốc hội sẽ tiến hành kiện toàn 27 chức danh của Chính phủ, giảm một Phó Thủ tướng so với nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

Cụ thể, Quốc hội sẽ bầu Thủ tướng; phê chuẩn 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Nhân sự được giới thiệu vào các chức danh này hầu hết là tái cử từ khóa XIV.

Hiện Chính phủ có 28 thành viên: Thủ tướng Phạm Minh Chính, 5 Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình (thường trực), Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Lê Minh Khái, Lê Văn Thành, còn lại là các bộ trưởng, trưởng ngành.

Trong số 28 thành viên Chính phủ đương chức, có Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình không tham gia vào Trung ương khóa XIII. Vì vậy, Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 dự kiến sẽ khuyết vị trí này so với nhiệm kỳ trước.

27 thành viên Chính phủ còn lại gồm:
1 - Thủ tướng Phạm Minh Chính
2  - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh
3 - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
4 - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái
5 - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành
6 - Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang
7 - Bộ trưởng Công an Tô Lâm
8 - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn
9 - Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà
10 - Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long
11 - Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng
12 - Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc
13 - Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên
14 - Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan
15 - Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể
16 - Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị
17 - Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà
18 - Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng
19 - Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung
20 - Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng
21 - Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Huỳnh Thành Đạt
22 - Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn
23 - Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long
24 - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn
25 - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hầu A Lềnh
26 - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng
27 - Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong.

Thu Hằng

Chính phủ chưa giảm đầu mối bộ ngành trong nhiệm kỳ 2021- 2026

Chính phủ chưa giảm đầu mối bộ ngành trong nhiệm kỳ 2021- 2026

Trong mục tiêu cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, từ nay đến năm 2025, Chính phủ chưa đề cập đến việc giảm đầu mối các bộ ngành (sáp nhập bộ ngành).

tin nổi bật

Cuộc gặp hiếm có của Chủ tịch Quốc hội với cộng đồng doanh nghiệp tại châu Âu

Phát biểu trước các doanh nhân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặc biệt vui mừng trước cuộc gặp hiếm có này khi có sự tham dự của 15 đại diện thành viên trong cộng đồng doanh nghiệp người Việt tại châu Âu.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị đề nghị kỷ luật

Ngày 27/6, UBND tỉnh Bình Thuận vừa đề nghị Thủ tướng xem xét, xử lý kỷ luật hành chính đối với Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và hàng loạt cán bộ chủ chốt đang đương chức hoặc đã nghỉ hưu.

Văn hoá báo chí phải được thực hành như thói quen rửa mặt hàng ngày

Văn hóa có tầm quan trọng đặc biệt, là tiền đề cho phát triển, là động lực cho thương hiệu, uy tín của nhà báo và cơ quan báo chí.

Chủ tịch Quốc hội: Hợp tác với Việt Nam là tiếp cận với thị trường 650 triệu dân

Ngày 26/6, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm thành phố Albertirsa.

Thủ tướng khảo sát một số nhà máy, dự án công nghệ cao tại Đà Nẵng

Sáng 26/6, trong chương trình công tác tại Đà Nẵng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới thăm, khảo sát một số nhà máy, dự án lớn trong các lĩnh vực công nghệ cao trên địa bàn Đà Nẵng.

Thủ tướng duyệt dự án cao tốc An Hữu - Cao Lãnh 5.886 tỷ đồng

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thay mặt Thủ tướng vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 (dự án).

Thủ tướng: Việt Nam cam kết xây dựng môi trường đầu tư bình đẳng, công khai

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam cam kết xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh, bình đẳng, minh bạch, công khai để nhà đầu tư đến đầu tư.

Chủ tịch nước: Không ngừng đổi mới, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng

Sáng 25/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt người lao động tiêu biểu ngành Dầu khí trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Gặp mặt các Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 25/6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị gặp mặt các Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Quan hệ Việt Nam - Campuchia được viết bởi lịch sử nhưng hướng tới tương lai

Quân tình nguyện Việt Nam ở lại hỗ trợ Campuchia sau khi đã giúp bạn giải phóng, bởi khi đó chưa tiêu diệt hết tàn dư của Pol Pot, chính quyền cách mạng Campuchia mới thành lập còn non trẻ.

Đừng sợ nữa ngành y

Thủ tướng khẳng định nếu cơ quan, cá nhân thực sự vô tư trong sáng, minh bạch, công khai thì các cấp, các cơ quan sẽ bảo vệ.

Cổng thông tin Chính phủ làm đầu mối kết nối thông tin chỉ đạo, điều hành trên mạng

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Trung ương yêu cầu đánh thuế cao hơn với người có nhiều nhà, đất

Trung ương yêu cầu quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang.

Kịp thời sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Hungary

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hungary từ ngày 26-28/6.