5 năm chưa tính được tiền thuê nhà tạm cư 

Chung cư 203 Nguyễn Trãi (Q.1, TP.HCM) quy mô 154 căn hộ, do Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà Thành phố (Công ty Quản lý kinh doanh nhà Thành phố) làm chủ đầu tư. Chung cư đã hoàn tất xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2008. 

Chung cư này được đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách để bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án Khu Trung tâm hành chính TP.HCM. UBND Q.1 được sử dụng 7 căn hộ tại chung cư này để thực hiện di dời, tạm cư, tái định cư các dự án chỉnh trang đô thị trên địa bàn. 

Trong đó, ưu tiên bố trí tạm cư cho các hộ dân phải di dời khẩn cấp tại chung cư 155 – 157 Bùi Viện và lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt. 

Chung cư 155 - 157 Bùi Viện. (Ảnh: Khánh Hoà)

Năm 2018, Công ty Quản lý kinh doanh nhà Thành phố đã đề nghị Sở Xây dựng hướng dẫn việc ký hợp đồng và thu tiền thuê nhà tạm cư cho 7 căn hộ tại chung cư 203 Nguyễn Trãi. Đến nay, TP.HCM vẫn chưa thống nhất cách tính tiền thuê nhà tạm cư cho những căn hộ này. 

Theo Sở Xây dựng, việc chưa xác định tiền thuê nhà tạm cư tại chung cư 203 Nguyễn Trãi do chưa có quy định về giá thuê nhà sở hữu Nhà nước cho những hộ sở hữu nhà tư nhân. 

UBND Q.1 đã được phân quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tạm cư, tái định cư khi thực hiện thủ tục đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn, trong đó có chung cư 155 – 157 Bùi Viện và lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt. 

Nhưng theo phương án di dời và bố trí tạm cư cho các hộ dân tại chung cư 155 – 157 Bùi Viện, UBND Q.1 không quy định về việc thu tiền thuê nhà tạm cư. Trong khi đó, vẫn chưa có phương án di dời và bố trí tạm cư cho các hộ dân tại lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt. 

Sở Xây dựng cho rằng vì chung cư 155 – 157 Bùi Viện và lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt vẫn chưa có chủ đầu tư, chưa lập phương án bồi thường nên UBND TP.HCM không thể phối hợp với chủ đầu tư sử dụng quỹ nhà tái định cư để bố trí chỗ ở cho các hộ dân theo quy định. 

Chia 2 giai đoạn để tính tiền thuê nhà 

Mặt khác, theo quy định, UBND TP.HCM có trách nhiệm bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu căn hộ, còn chủ đầu tư phải chi trả phí thuê nhà và các chi phí khác trong thời gian thực hiện dự án theo phương án bồi thường được duyệt. 

Tuy nhiên, như chung cư 155 – 157 Bùi Viện và lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt cũng như các trường hợp tương tự khác, dự án chung cư xây mới chưa lựa chọn được chủ đầu tư và chưa có phương án bồi thường. 

Lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt. (Ảnh: Tùng Tin)

Đối với các trường hợp phải di dời khẩn cấp khỏi chung cư hư hỏng nặng và được bố trị tạm cư tại căn hộ thuộc sở hữu Nhà nước, Sở Xây dựng đề xuất người sử dụng căn hộ tạm cư phải trả phí quản lý vận hành. 

Còn chi phí thuê nhà, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM xin ý kiến Bộ Xây dựng tính theo 2 giai đoạn. 

Giai đoạn chưa lựa chọn được chủ đầu tư: Người đang thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước thì trả tiền thuê nhà tạm cư theo đơn giá thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước. 

Nếu đang sử dụng căn hộ tư nhân thì được UBND TP.HCM bố trí tạm cư tại căn hộ sở hữu Nhà nước và không phải trả tiền thuê nhà. 

Giai đoạn kể từ khi lựa chọn được chủ đầu tư: Chủ đầu tư có trách nhiệm trả tiền thuê nhà (gồm các hộ có nhà thuộc sở hữu tư nhân lẫn thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước) và các chi phí khác trong thời gian thực hiện dự án theo phương án bồi thường được duyệt.