Trong khi việc chạy chức, chạy quyền không còn là hiện tượng cá biệt, của hiếm, bao nhiêu đầu óc tinh hoa của đất nước chưa nghĩ ra nhiều biện pháp hữu hiệu để hạn chế việc này, lại bảo những người đương chức vì lý do nào đó tự nguyện xin từ chức, xin thôi nhiệm vụ đang làm thì đúng là dị biệt, khó khả thi. Cứ nghe ngóng, chờ đợi có ai đó xin từ chức xem sao!

Đùng một cái thấy ông Lê Viết Chữ đang là Bí thư và ông Trần Ngọc Căng đang là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có đơn gửi cấp trên xin thôi làm nhiệm vụ. Có thế chứ, ít ra thì cũng có hiện tượng cá biệt xin thôi làm nhiệm vụ, nói cách khác là xin từ chức của 2 ông.

{keywords}
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ (phải) và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng

Ông Chữ với cương vị là ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chịu trách nhiệm chính về vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Tỉnh ủy các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và của Ban cán sự Đảng, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 trong việc cho chủ trương, quyết định điều động, bổ nhiệm, luân chuyển và giới thiệu cán bộ ứng cử, cử cán bộ, công chức, sinh viên tốt nghiệp đại học của tỉnh đi công tác, học tập ở nước ngoài không đúng tiêu chuẩn.

Ông cũng chịu trách nhiệm về chủ trương đầu tư một số dự án lớn từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, cho thuê đất và giao đất cho doanh nghiệp không qua đấu giá quyền sử dụng đất... Với những vi phạm này, Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật ông bằng hình thức cảnh cáo.

Ông Căng với nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ đã bị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Đấy mới là hình thức kỷ luật của Đảng. Ông Căng chắc còn chịu hình thức kỷ luật từ phía nhà nước.

Với mức độ kỷ luật Đảng cao như vậy, về hình thức, việc 2 ông xin thôi làm nhiệm vụ quả là hợp tình, hợp lý. Cái đáng bàn ở đây lại chính là lý do mà  2 ông đưa ra. Theo báo chí đưa tin thì ông Chữ và ông Căng xin thôi giữ chức vụ xuất phát từ nguyện vọng cá nhân, nhằm tạo điều kiện để kiện toàn công tác nhân sự cho đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức vào thời gian tới.

Nếu đúng là như vậy thì lý do nghe mới hay, mới thuyết phục, mới cao thượng làm sao! Ai không biết 2 ông bị kỷ luật quả là sẽ nghĩ như vậy. Có sự mờ mờ, ảo ảo trong lý do đưa ra so với cái hiện thực là những vi phạm của 2 ông, so với hình thức kỷ luật cảnh cáo mà 2 ông phải gánh chịu.

Giá như 2 ông đủ dũng khí nhìn thẳng vào sự thật để nói rõ với những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng thì bản thân không còn đủ uy tín, không còn đủ khả năng tiếp tục làm nhiệm vụ là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi! Nếu được như vậy thì sự chia sẻ, cảm thông của người dân Quảng Ngãi với 2 ông biết đâu chẳng nhích lên một chút.

Đinh Duy Hòa

Từ chức: Lạ mà không lạ

Từ chức: Lạ mà không lạ

Lạ, vì dường như đây là lần đầu tiên, hai lãnh đạo cao nhất của một tỉnh cùng nộp đơn xin thôi chức vụ. Lạ, cũng vì ở nước ta, lâu lâu mới có chuyện từ chức.