{keywords}
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ III

Ngày 11/12 vừa qua, tại Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phổ biến kế hoạch Chuyển đổi số quốc gia với 35 nền tảng số chủ chốt, đồng thời nhận định vai trò của chuyển đổi số là phục vụ nhân dân, lấy người dân làm trọng tâm.

MobiFone nhận nhiệm vụ xây dựng và triển khai 5 nền tảng số quan trọng, bao gồm các nhóm nền tảng: Nền tảng Hạ tầng số; Nền tảng Chính phủ số; Nền tảng Chuyển đổi số cho lĩnh vực y tế - giáo dục - văn hóa - xã hội; Nền tảng tài chính - ngân hàng - kinh doanh và Nền tảng nông nghiệp - giao thông - kho vận - công thương.

Ông Vĩnh Tuấn Bảo, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty MobiFone chia sẻ: “MobiFone vô cùng vinh dự, tự hào và nhận thức rõ trách nhiệm của mình khi được phân công nhiệm vụ trở thành một trong những doanh nghiệp cốt lõi trong kế hoạch Chuyển đổi số quốc gia, đồng thời tham gia đề xuất các giải pháp đột phá giúp các ngành, lĩnh vực phục hồi và phát triển bền vững. MobiFone cam kết luôn đồng hành cùng Chính phủ, doanh nghiệp và người dân trong quá trình Chuyển đổi số quốc gia, hướng tới tương lai Việt Nam trở thành một quốc gia số toàn diện”.

{keywords}
 Đại diện MobiFone ông Vĩnh Tuấn Bảo - Phó Tổng giám đốc cùng đại diện các doanh nghiệp CNTT nhận nhiệm vụ tại lễ Giao nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia

Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2021 là sự kiện lớn nhất trong năm dành cho các doanh nghiệp công nghệ số, cộng đồng nghiên cứu phát triển công nghệ, các nhà quản lý và đầu tư; là nơi chia sẻ, truyền cảm hứng, đề xuất các giải pháp sáng tạo, ý tưởng để huy động nguồn lực nhằm phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Chủ đề của diễn đàn năm nay là “Chuyển đổi số - Động lực phục hồi và phát triển kinh tế”. Các diễn giả tập trung bàn về các giải pháp đột phá giúp các ngành, lĩnh vực phục hồi và phát triển bền vững, đồng thời phân tích nhu cầu chuyển đổi số trong các ngành như du lịch, logistics, nông nghiệp, y tế, năng lượng…

Là doanh nghiệp có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, với tiềm lực kinh nghiệm bền vững, MobiFone được đánh giá là doanh nghiệp nòng cốt, góp phần quan trọng trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, mang đến nhiều hơn nữa những giá trị kết nối chính quyền - doanh nghiệp và người dân trên cả nước.

Ngọc Minh