Chuyên viên là một trong những ngạch công chức (CC) hành chính phổ biến nhất trong các cơ quan Nhà nước. Theo điều 42 Luật Cán bộ, CC năm 2008, chuyên viên là một trong số những ngạch CC. Trong đó, ngạch chuyên viên được phân loại dựa vào lĩnh vực ngành, nghề, chuyên môn, nghiệp vụ.

{keywords}
Bắt đầu từ 1-7-2020, mức lương cơ sở này sẽ tăng thêm 110.000 đồng/tháng theo Nghị quyết 86 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020

Hiện nay, lương của CC vẫn được xếp theo công thức: Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở

Căn cứ Nghị định 204 năm 2004 và các văn bản sửa đổi, bổ sung , lương của ngạch chuyên viên cao cấp được xếp theo lương của CC A3.1; Chuyên viên chính được xếp theo lương của CC A2.1; Chuyên viên được xếp theo lương của CC A1.

Theo Nghị định 38 năm 2019 của Chính phủ, mức lương cơ sở hiện nay đang là 1,49 triệu đồng/tháng. Bắt đầu từ 1-7-2020, mức lương cơ sở này sẽ tăng thêm 110.000 đồng/tháng theo Nghị quyết 86 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020.

Như vậy, chi tiết bảng lương của nhóm đối tượng này trong năm 2020 như sau:

Bảng lương chuyên gia cao cấp trong cơ quan Nhà nước (đơn vị tính triệu đồng/tháng)

{keywords}
 

(Theo NLĐ)