Bộ Thương mại nước này cho biết “các công nghệ và nền tảng mới nổi” được đề cập bao gồm cả gallium oxide (hợp chất sử dụng trong thiết bị bán dẫn) và kim cương, do “các thiết bị sử dụng những vật liệu này có khả năng tăng cường đáng kể tiềm năng quân sự”.

Gallium oxide và kim cương gia tăng đáng kể tiềm năng thiết bị quân sự.
(Ảnh: Reuters)

“Những tiến bộ cho phép công nghệ như bán dẫn và động cơ hoạt động nhanh hơn, hiệu quả hơn, bền bỉ hơn và có thể tạo ra yếu tố thay đổi cuộc chơi cả ở khía cạnh thương mại lẫn quân sự”, Thứ trưởng Thương mại phụ trách công nghiệp và an ninh Alan Estevez cho biết.

Gallium oxide và kim cương giúp các chất bán dẫn có thể “hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt hơn, chẳng hạn như điện áp hay nhiệt độ cao. Do đó, các thiết bị sử dụng các vật liệu này làm gia tăng đáng kể tiềm năng quân sự”, trích công bố của Bộ Thương mại.

Cuối năm 2021, Mỹ cùng 42 nước khác đã đạt đồng thuận giám sát danh mục xuất khẩu công nghệ chung. Tuy nhiên, Mỹ cũng đưa ra chính sách kiểm soát riêng, bao gồm nhiều loại công nghệ hơn so với thoả thuận quốc tế như thiết bị, phần mềm và công nghệ bổ sung sử dụng trong sản xuất bán dẫn.

Việc kiểm soát bao gồm ECAD, danh mục công cụ phần mềm được sử dụng để xác nhận bảng mạch tích hợp hoặc bảng mạch in “có thể thúc đẩy nhiều ứng dụng thương mại cũng như quốc phòng như vệ tinh quân sự và truyền thông”.

Tháng 6/2021, Ủy ban đánh giá An ninh và kinh tế quan hệ Mỹ - Trung cảnh báo Bộ Thương mại vẫn chưa kiểm soát chặt chẽ các công nghệ nhạy cảm khỏi sự “dòm ngó” của nước ngoài, khi chậm trễ lập danh sách các công nghệ và nền tảng mới nổi theo quy định.

Vinh Ngô (Theo Reuters)