Năm 2021: Hà Giang phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Nhằm tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, trong năm 2021, tỉnh Hà Giang phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn NTM.

Hà Giang bắt tay vào xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm rất thấp, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, địa hình bị chia cắt mạnh, thiếu đất sản xuất và đất ở, thiếu nước cho sinh hoạt và sản xuất, trình độ dân trí thấp và không đồng đều...

Mức thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn rất cao, toàn tỉnh có 1.408 thôn đặc biệt khó khăn, vì vậy việc huy động sự tham gia đóng góp của người dân và doanh nghiệp cho thực hiện Chương trình gặp nhiều khó khăn; nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp với quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún, không có sản phẩm nông nghiệp chủ lực và có sức cạnh tranh lớn…

Với tinh thần chung tay xây dựng NTM, 10 năm qua, người dân tỉnh Hà Giang đã hiến hơn 3 triệu m2 đất, đóng góp gần 2,9 triệu ngày công lao động, di dời trên 38.500 chuồng trại…

Sau hơn 10 năm triển khai chương trình, tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh đã có 45/195 xã, phường đạt chuẩn NTM.

{keywords}
Năm 2021: Hà Giang phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Năm nay, nhằm tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, tỉnh Hà Giang phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn NTM; đó là các xã: Yên Thành, Tân Nam (huyện Quang Bình), Vô Điếm, Liên Hiệp, Việt Hồng, Đồng Tâm (huyện Bắc Quang), Thanh Thủy (Vị Xuyên) và xã Nậm Dịch (huyện Hoàng Su Phì).

Cũng trong năm 2021, Hà Giang phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 45 thôn đạt chuẩn NTM, toàn tỉnh tăng 154 tiêu chí, bình quân đạt 14,4 tiêu chí/xã và không còn xã nào đạt dưới 7 tiêu chí; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Theo lãnh đạo Ban Điều phối xây dựng NTM tỉnh; để dồn lực cho 8 xã thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại, các sở, ngành và UBND các huyện cần tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm: Tăng cường kiểm tra, rà soát các tiêu chí chưa đạt; tham mưu, đề xuất giải pháp để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; hướng dẫn thủ tục đăng ký và thực hiện khai thác vật liệu tại chỗ phục vụ xây dựng NTM để giảm bớt mức đối ứng kinh phí của địa phương và đóng góp của nhân dân; lồng ghép các nguồn vốn tập trung ưu tiên xây dựng NTM; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền và toàn dân; tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào “Ngày thứ 7 vì NTM”.

Bắc Quang

 

tin nổi bật

Tiếp tục tạo sức sống mới và truyền cảm hứng mạnh mẽ giá trị của nghệ thuật Xòe Thái

Xoè Thái là di sản thứ 14 của Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là niềm tự hào của dân tộc Thái và của cả cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Vốn tín dụng CSXH đã hỗ trợ, tạo việc làm cho trên 660 nghìn lao động

Trong 9 tháng qua, vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ, tạo việc làm cho trên 660 nghìn lao động, giúp trên 4,9 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài...

Công tác dạy nghề gắn chặt với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững

Giải quyết tốt công tác đào tạo nghề để thúc đẩy công cuộc xóa đói giảm nghèo đạt được kết quả mạnh mẽ và bền vững là bài toán khó đặt ra không chỉ với Vĩnh Long mà với tất cả các địa phương trên cả nước.

Nâng cao kiến thức về môi trường, ảnh hưởng của môi trường đến phát triển bền vững

Hôm 20/9, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo bồi dưỡng nâng cao kiến thức khoa học về môi trường và ảnh hưởng của môi trường đến phát triển kinh tế bền vững ở Hà Giang.

Điểm tựa KHCN trong xây dựng nông thôn mới

Thành tựu to lớn có tính bước ngoặt lịch sử của xây dựng nông thôn mới 10 năm qua là sự khẳng định vai trò đóng góp của Chương trình khoa học công nghệ.

Những ngôi "Nhà tình nghĩa" ấm lòng bà con các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa

Hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo khó khăn về nhà ở là chủ trương lớn của Bộ Công an. Cùng với UBTƯ Mặt trân Tổ quốc Việt Nam và Thành ủy, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ xây nhà cho người nghèo ở vùng sâu, vùng xa.

Sử dụng các nền tảng số để đẩy mạnh thông tin về quyền con người

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 – 2028.

“Tuyên truyền, quảng bá hỗ trợ phát triển thương mại miền núi, hải đảo năm 2022”

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về các sản phẩm của miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đóng vai trò rất quan trọng.

Phú Yên: Sôi nổi các hoạt động vì người nghèo

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên vừa triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2022.

Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho những người làm công tác dân tộc tại cơ sở

Các học viên được cập nhật những kiến thức cơ bản về văn hóa dân tộc thiểu số; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội trong vùng đồng bào DTTS.

Ước tính năm 2022 tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1-1,5%/năm

Ước kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2022: Tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1-1,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm trên 3%/năm; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4-5%/năm.

Cần giải pháp KH&CN đột phá hơn cho vùng nghèo và khó khăn nhất cả nước

Bộ trưởng KH&CN nhìn nhận Trung du và miền núi phía Bắc vẫn là vùng nghèo và khó khăn nhất cả nước. KH&CN vùng vẫn tồn tại hạn chế, đòi hỏi giải pháp mạnh, đột phá, đổi mới sáng tạo hơn.

Tăng cường truyền thông giảm nghèo về thông tin, giảm nghèo đa chiều

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trong đó có 02 Tiểu dự án giảm nghèo về thông tin và truyền thông về giảm nghèo đa chiều thuộc Dự án: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin.

Quảng Bình đẩy mạnh thông tin, truyền truyền về vấn đề dân tộc, tôn giáo

Nhằm tạo sự đoàn kết, công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng để giảm nghèo thông tin tại các vùng sâu, vùng xa

Tại vùng sâu, vùng xa công tác tuyên truyền miệng là hình thức truyền tải nhanh nhất và sinh động nhất các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đông đảo quần chúng nhân dân.