Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh Nam Định sẽ tổ chức đấu giá 119 lô đất là tài sản của UBND TP Nam Định vào sáng 12/11.

Theo đó, các lô đất đấu giá là đất ở, được sử dụng lâu dài. 119 lô đất thuộc khu đô thị đường Nguyễn Công Trứ, phường Lộc Vượng và xã Lộc An, TP Nam Định.

Diện tích các lô đất 87,1 - 472,8 m2. Giá khởi điểm từ 6,7 – 50 triệu đồng/m2; tương đương hơn 646 triệu đồng đến trên 17,1 tỷ đồng/lô.

huyen nam truc.jpg
Huyện Nam Trực, Nam Định sắp đấu giá hàng trăm lô đất.

Người tham gia đấu giá phải nộp một khoản tiền đặt trước tương đương 20% tổng mức giá khởi điểm từng lô đất, trong thời gian từ ngày 8 – 9/11.

Cuộc đấu giá diễn ra tại hội trường Thống Nhất – UBND TP Nam Định.

Tại huyện Nam Trực, Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh Nam Định cũng sẽ tổ chức đấu giá 88 lô đất là tài sản của UBND huyện Nam Trực vào chiều 20/11.

Các lô đất đấu giá thuộc khu dân cư tập trung xã Nam Thắng, huyện Nam Trực.

Diện tích các lô đất từ 92,5 – 259 m2. Giá khởi điểm từ 6 - 9 triệu đồng/m2; tương đương 665 triệu đồng đến hơn 2,1 tỷ đồng/lô.

Cuộc đấu giá diễn ra tại hội trường UBND xã Nam Thắng.

Cũng tại huyện Nam Trực, sáng 23/11, đơn vị tổ chức đấu giá trên cũng sẽ đấu giá quyền sử dụng 71 lô đất là tài sản của UBND huyện Nam Trực.

Các lô đất đấu giá là đất ở, thuộc khu dân cư tập trung xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực.

Diện tích các lô đất từ 95 – 198 m2. Giá khởi điểm từ 10 – 25 triệu đồng/m2; tương đương từ 950 triệu đồng đến hơn 4,6 tỷ đồng/lô.

Cuộc đấu giá diễn ra tại hội trường UBND xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực.

Tất cả 278 lô đất trên đều được tổ chức đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp, một vòng đối với từng lô đất tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.