nang giả tụy

Cập nhập tin tức nang giả tụy

Cuối năm cha cuống cuồng chạy tiền cho con chữa bệnh

Phòng cấp cứu yên ắng chỉ nghe tiếng máy chạy tít tít. Trên giường, cậu bé nằm ngủ thiêm thiếp với mớ dây nhợ lằng nhằng khắp người. Trong khi đó, cha cậu đang chạy đôn, chạy đáo vay mượn để có tiền đóng viện phí cho con

Con nằm cấp cứu mẹ chỉ còn 500 ngàn đồng

Mấy hôm nay tao suy nghĩ đau đầu lắm rồi, tiền không có lại còn mang nợ, con bệnh nằm đây cả tháng chưa khỏi. Hôm xuống viện này vay được 4 triệu trả tiền xe 2 triệu còn hai triệu tiêu cả tháng nay làm gì còn đồng nào.

Con nằm viện nhi dài ngày, cha vay từng đồng chữa bệnh

Giúp được bé chút nào hay chút ấy, bé này nằm đây đã mấy tháng trời rồi. Hoàn cảnh cũng éo le, mẹ bỏ bẵng từ khi mười mấy tháng tuổi từ hôm bệnh tới nay chúng tôi cũng không thấy thăm con.