Make in Viet Nam là giải thưởng thường niên danh giá trong lĩnh vực CNTT do Bộ TT&TT trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm công nghệ số xuất sắc được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam, giải các bài toán Việt Nam.

Giải thưởng Make in Viet Nam 2022 chú trọng vào những tác động, ảnh hưởng tới sự phát triển của 3 trụ cột chính: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Ở hạng mục giải thưởng Sản phẩm số xuất sắc cho Xã hội số, nền tảng giáo dục MISA EMIS cũng được vinh danh trong Top 10 với những đóng góp cho xã hội, đáp ứng quy định kỹ thuật để kết nối và xây dựng cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. 

Nền tảng MISA EMIS đáp ứng quy định kỹ thuật để kết nối và xây dựng cơ sở dữ liệu ngành giáo dục.

MISA EMIS tập trung vào 4 mảng chính gồm: quản lý giáo dục, quản lý trường học, cổng thông tin nhà trường – phụ huynh và phân tích dữ liệu giáo dục với đầy đủ nghiệp vụ: Tuyển sinh trực tuyến, Quản lý hồ sơ học sinh, Thời khóa biểu, Dạy và học trực tuyến, Thi kiểm tra trực tuyến, Quản lý cán bộ công chức viên chức, Dinh dưỡng, Thiết bị, Thư viện, Khoản thu, Tài liệu,…. MISA EMIS đáp ứng cho đầy đủ loại hình trường học, nổi bật với tính năng kết nối mở, linh hoạt với các đối tác thứ ba như các ứng dụng học trực tuyến.

Nền tảng cũng lập báo cáo tổng hợp hồ sơ và đánh giá kết quả học tập định kỳ của học sinh và thông báo kết quả học tập cho phụ huynh qua phần mềm SISAP; tự động hóa quy trình tuyển sinh, số hóa nghiệp vụ giảng dạy, điện tử hóa hồ sơ thông tin để đảm bảo công tác quản lý thông suốt. Tính năng thanh toán học phí không dùng tiền mặt đã hỗ trợ tối ưu nghiệp vụ cho cán bộ kế toán và giáo viên của nhà trường, giảm 80% thời gian so với cách nộp học phí truyền thống. 

Bên cạnh đó, MISA EMIS cũng giúp các đơn vị quản lý cấp Bộ, ngành và nhà trường dễ dàng tổng hợp và xem tất cả các báo cáo chi tiết theo thời gian thực, hỗ trợ công tác quản lý hiệu quả, minh bạch. Hơn nữa, nền tảng đã kết nối cổng dữ liệu quốc gia của ngành GD&ĐT, mọi số liệu đều báo cáo liên cấp nhanh chóng và cập nhật trên cổng dữ liệu chung theo đúng tiêu chuẩn mà Bộ GD&ĐT đưa ra.

Nền tảng đang được triển khai tại hơn 22.000 trường học, gần 250 Phòng Giáo dục và gần 50 Sở GD&ĐT trên cả nước.

MISA EMIS là một trong những nền tảng số Make in Việt Nam được Bộ TT&TT đánh giá lựa chọn giới thiệu và bảo trợ về truyền thông để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, rộng khắp cả nước, góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia.