người đứng đầu

tin tức về người đứng đầu mới nhất

"Người đứng đầu bộ ngành, địa phương gương mẫu sử dụng chữ ký số cá nhân, xử lý công việc online"icon

"Người đứng đầu bộ ngành, địa phương gương mẫu sử dụng chữ ký số cá nhân, xử lý công việc online"

Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương gương mẫu sử dụng chữ ký số cá nhân, xử lý hồ sơ công việc online, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong việc liên thông, kết nối các phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

 
Chọn người đứng đầuicon

Chọn người đứng đầu

Thời sự
30/12/2015
Bố trí sai cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện  thì có thể sửa được, còn nếu bố trí sai cán bộ lãnh đạo đứng đầu cấp Trung ương thì tác hại vô cùng lớn...
Thành tựu nổi bật của đất nước sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mớiicon

Thành tựu nổi bật của đất nước sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới

TuanVietNam
14/12/2015
"Tất cả các quy định luật pháp phải mang tính pháp chế cao,  thống nhất và tuyệt đối không bị chi phối bởi bất kỳ ý chí cá nhân và "khẩu dụ" nào".
Thêm quyền cho người đứng đầuicon

Thêm quyền cho người đứng đầu

Thời sự
22/10/2015
Thời gian qua ta nặng về việc giao trách nhiệm cho người đứng đầu phải thực hiện nhiệm vụ, nhưng chưa quan tâm đúng mức đến việc giao quyền đẩy đủ cho họ.
'Bộ Nội vụ phải nêu gương'icon

'Bộ Nội vụ phải nêu gương'

Thời sự
28/08/2015
Một tấm gương sống bằng 100 bài tuyên truyền. Nếu người đứng đầu gương mẫu thì những thành phần xấu không có chỗ tồn tại trong đơn vị mình.