National Interest đã đưa ra thông tin về chương trình nhập cư dưới sự tài trợ của quỹ ‘Uniting for Ukraine’ (Tạm dịch: Đoàn kết vì Ukraine) nhằm hỗ trợ người dân Ukraine và các thành viên trong gia đình đến Mỹ để tị nạn.

 Tượng Nữ thần Tự do ở Mỹ. Ảnh: Reuters

Ý tưởng của chương trình theo như lời Tổng thống Joe Biden là để đưa khoảng 100.000 người Ukraine đến Mỹ. Quỹ sẽ được sử dụng cho hai giai đoạn, gồm đưa người Ukraine đến Mỹ và trợ cấp phúc lợi. Số tiền cá nhân tài trợ vào quỹ sẽ không phải đóng thuế.

Ngoài ra, theo luật bổ sung được ký bởi Tổng thống Biden vào tháng 5, người Ukraine đến Mỹ sẽ được nhận cả trợ cấp liên bang lẫn trợ cấp tái định cư (đã được gia hạn từ 8 tháng đến 1 năm).

Thậm chí, những người đang nhận 2 khoản trợ cấp này có thể sử dụng tiền của mình để hỗ trợ cho những người Ukraine khác.

Trong trường hợp các khoản tiền không đủ, các cơ quan tái định cư sẽ có thể cung cấp thêm tiền để chu kì ‘hỗ trợ’ diễn ra liên tục.

Tuy nhiên, để được hưởng lợi từ chương trình này, người Ukraine sẽ cần phải tìm được người cam kết cung cấp hỗ trợ tài chính cho mình trong suốt thời gian tại Mỹ. Người bảo lãnh không cần phải là công dân Mỹ hoặc không nhất thiết phải có thẻ xanh.

Như Quỳnh