Tham dự buổi lễ có: nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo ban ngành Trung ương cùng toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước.

Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có phát biểu chia sẻ về nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Sau đó các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tặng hoa nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ bàn giao.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ bàn giao.
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tặng hoa cho nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
 Thường trực Ban Bí thư chia sẻ tình cảm với nguyên Chủ tịch nước.
Quyền Chủ tịch nước tặng hoa cho nguyên Chủ tịch nước.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ bàn giao.
Nguyên Chủ tịch nước và lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung cùng cán bộ, viên chức Văn phòng Chủ tịch nước.

Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước

Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước

Sau khi Quốc hội miễn nhiệm chức Chủ tịch nước với ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu Chủ tịch nước mới.