Nguyễn Cơ Thạch: Vị Bộ trưởng 'phá vây', bậc thầy tham mưu chiến lược

Nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch được đồng nghiệp qua các thời kỳ và bạn bè quốc tế cảm phục, quý mến bằng những tên gọi trìu mến như “vị Bộ trưởng phá vây”, “bậc thầy nghiên cứu và tham mưu chiến lược”…

Những chia sẻ trên được Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh trong lễ kỷ niệm 100 năm sinh nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (1921 - 2021) diễn ra chiều 10/12.

"Nhớ đến đồng chí Nguyễn Cơ Thạch là nhớ đến một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc thuộc thế hệ đầu tiên của ngành ngoại giao Việt Nam được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh rèn luyện", Bộ trưởng bày tỏ và nhấn mạnh sự nghiệp do nguyên Bộ trưởng để lại cho nền ngoại giao Việt Nam một phong cách ngoại giao mang đậm tính đổi mới, sáng tạo.

{keywords}
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm

Với bản lĩnh dạn dày và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, tư duy chiến lược sắc sảo, nhạy bén nắm bắt các xu thế của thời đại và quy luật phát triển của đất nước, Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch đã góp phần quan trọng vào đổi mới tư duy đối ngoại của Đảng tại các Đại hội VI và VII, đặt nền móng định hình đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới.

Trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông đã cùng tập thể Bộ Chính trị đóng vai trò quan trọng trong xây dựng và ban hành Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị khóa VI, đánh dấu bước chuyển chiến lược trong đường lối đối ngoại.

Đến nay Đảng ta đã kế thừa, phát triển và hoàn thiện trong thời kỳ Đổi mới. Đó là, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tranh thủ điều kiện quốc tế thuận lợi để phát triển đất nước.

Cán bộ là yếu tố quyết định đến nhiệm vụ đối ngoại

Không chỉ là nhà lãnh đạo có lý luận sâu sắc và tầm nhìn chiến lược, theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch còn là nhà ngoại giao tài ba, thao lược trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực tiễn đối ngoại.

Trên cương vị Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng đoàn chuyên viên và Trợ lý cho cố vấn Lê Đức Thọ, với tư duy sắc sảo, nhạy bén và tài thao lược ngoại giao, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch đã đóng góp quan trọng vào kết thúc thắng lợi đàm phán, ký kết Hiệp định Paris, tạo cơ sở cho giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong giai đoạn đất nước bị bao vây, cấm vận với vô vàn khó khăn, trên cương vị “tư lệnh” ngành ngoại giao, Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch luôn trăn trở, dành tâm huyết, trí tuệ và công sức cho cuộc đấu tranh cam go về phá thế bao vây, cấm vận.

{keywords}
Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch tại họp báo trước khi kết thúc chuyến thăm Australia, tháng 3/1984. Ảnh tư liệu/Báo TG&VN.

Dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, cùng với các lãnh đạo xuất sắc của Bộ Ngoại giao thời kỳ đó, ông Nguyễn Cơ Thạch đã đóng góp rất lớn vào việc giải quyết thành công vấn đề Campuchia, bình thường hóa quan hệ với các nước lớn và các quốc gia trong khu vực, từ đó kiến tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho công cuộc Đổi mới và phát triển đất nước.

Với sự vận dụng sáng tạo lý luận, đường lối đối ngoại của Đảng, kiên định chiến lược, nhưng linh loạt trong sách lược, biến hóa trong ứng xử, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, bản lĩnh, trí tuệ và tài thao lược của nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch đã được đồng nghiệp qua các thời kỳ và bạn bè quốc tế cảm phục, quý mến bằng những tên gọi trìu mến như “vị Bộ trưởng phá vây”, “bậc thầy nghiên cứu và tham mưu chiến lược”…

Trong thập niên 1970-1980 khi ngoại giao kinh tế là một vấn đề còn rất mới mẻ ở Việt Nam, sớm phát hiện xu thế quốc tế hóa kinh tế thế giới và các quốc gia, dân tộc đều tập trung nỗ lực cho phát triển kinh tế, ông Nguyễn Cơ Thạch đã khởi xướng tư duy ngoại giao cũng phải phục vụ phát triển kinh tế đất nước.

{keywords}
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm về cuộc đời, sự nghiệp nguyên Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch.

Những năm đầu thời kỳ Đổi mới, ông Nguyễn Cơ Thạch cùng với các lãnh đạo Đảng và Nhà nước thời kỳ đó rất tích cực nghiên cứu, thúc đẩy tư duy mới về phát triển kinh tế. Ông đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao tăng cường tìm hiểu kinh nghiệm các nước về chống lạm phát và phát triển kinh tế, dịch cuốn sách “Kinh tế học” nổi tiếng của nhà kinh tế học Paul Samuelson.

Xác định cán bộ là yếu tố quyết định đối với thực hiện nhiệm vụ đối ngoại, Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch đặc biệt coi trọng xây dựng, đổi mới tổ chức bộ máy, phương pháp và lề lối làm việc, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ đối ngoại.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định: "Những đột phá về xây dựng ngành do đồng chí Nguyễn Cơ Thạch khởi xướng, chỉ đạo thực hiện đã tạo bước chuyển căn bản trong thực hiện chức năng tham mưu chiến lược và tổ chức thực hiện công tác đối ngoại của ngành ngoại giao.

Đồng thời, đặt nền móng vững chắc cho xây dựng ngành ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới".

Lễ kỷ niệm là hoạt động đầu tiên trong đợt sinh hoạt chính trị quan trọng gồm Hội nghị đối ngoại toàn quốc, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 20 nhằm triển khai đồng bộ, toàn diện đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ông Nguyễn Cơ Thạch, tên thật là Phạm Văn Cương, sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng tại Nam Định. Giác ngộ lòng yêu nước và tham gia cách mạng từ rất sớm khi mới 16 tuổi, vượt qua bao gian khổ, tù đày dưới ách thực dân phong kiến, ông đã lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền ở nhiều địa phương tại quê hương mình. 

Năm 1954, được Đảng cử về công tác tại Bộ Ngoại giao là một bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của ông. Từ đây, ông gắn bó với ngành Ngoại giao, tận tâm, tận sức phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trên mặt trận đối ngoại.

Gần 40 năm trong ngành, ông đã nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Tổng Lãnh sự Việt Nam đầu tiên tại Ấn Độ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, quyền Trưởng đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị Geneva về Lào; Trưởng đoàn chuyên viên tại Hội nghị Paris về Việt Nam; Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao… Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa IV, V, VI; Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị khóa V và Ủy viên Bộ Chính trị khóa VI; ĐBQH khóa VII và khóa VIII.

Trần Thường

Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch: Người sửa giáo trình, lên lớp dạy cán bộ ngoại giao

Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch: Người sửa giáo trình, lên lớp dạy cán bộ ngoại giao

Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng và hoạt động ngoại giao. Những ý tưởng, quyết sách và sự chỉ đạo của ông để lại nhiều bài học sâu sắc. 

tin nổi bật

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước

Bộ Nội vụ ngày 18/5 tổ chức tập huấn, toạ đàm “Vai trò của chuyển đổi số đối với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Singapore

Chiều 18/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón và có buổi hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Phó Chủ tịch HĐND Đà Nẵng Lê Minh Trung

Ông Lê Minh Trung được xác định đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương; vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình, gây dư luận xấu trong xã hội.

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 15 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong hai ngày 16 và 17-5, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 15.

Khai trừ Đảng Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM Lê Hải Trà

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khai trừ ra khỏi Đảng ông Lê Hải Trà, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long

Trong hai ngày 16 và 17/5, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 15. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến với Tổng thống Hy Lạp

Sáng 18/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hy Lạp nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thung lũng Silicon thăm Apple, Google và Intel

Những giờ cuối cùng trong chuyến thăm và làm việc tại Mỹ, chiều 17/5 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn Việt Nam đến thăm và làm việc với Tập đoàn Intel, Apple, Google tại San Francisco.

Sánh vai với các cường quốc là khát vọng của cả dân tộc

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói về khát vọng đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu. Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh chính là học tập, thấm nhuần và hiện thực hoá khát vọng đó.

Kiều bào ở San Francisco xúc động trước câu nói hướng về quê hương của Thủ tướng

Kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Mỹ, cuối chiều 17/5, tại San Francisco, Thủ tướng đã có buổi gặp mặt thân tình với kiều bào tiêu biểu, có đóng góp với đất nước.

Los Angeles mong chờ 'kết nghĩa' với Hà Nội

Trong ngày cuối cùng làm việc tại Mỹ (ngày 17/5, giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà London Breed, Thị trưởng TP San Francisco và bà Nina Hachigian, Phó Thị trưởng TP Los Angeles.

Chủ tịch nước dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia A1, thăm cựu chiến sỹ Điện Biên

Trong chuyến làm việc tại tỉnh Điện Biên 2 ngày 17 - 18/5/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà cho cựu chiến sỹ Điện Biên; dâng hương, hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia A1.

Thủ tướng: Việt Nam lấy khởi nghiệp, khoa học công nghệ là động lực cho phát triển mới

Thủ tướng cho biết, Việt Nam lấy khởi nghiệp, khoa học công nghệ là động lực cho phát triển mới và mong các đối tác Mỹ hỗ trợ nguồn lực cho Việt Nam trong lĩnh vực này.

Thủ tướng kêu gọi nhà đầu tư Mỹ cùng Việt Nam 'lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ'

Thủ tướng kêu gọi các nhà đầu tư Mỹ tiếp tục hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy các hoạt động kinh tế, thương mại, du lịch trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”; "chân thành, tin cậy, trách nhiệm với nhau".

Nghị quyết mới về cơ chế đặc thù của TP.HCM cần có tính đột phá

Các đại biểu Quốc hội cho rằng, cơ chế đặc thù cho TP.HCM không phải là sự ưu ái, mà cần có tính đột phá, nhằm hỗ trợ thành phố giữ vai trò đầu tàu, hoàn thành mục tiêu đại hội Đảng XIII đề ra.